Οργανικά κενά ΠΕ07 στα Μουσικά Σχολεία

Δύο οργανικά κενά για τον κλάδο Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07) έχουν αποσταλεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. για κάλυψη κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων. Παραθέτουμε τα σχετικά έγγραφα:

Μουσικό Σχολείο Αργολίδας

c4c454d69a39e60a6f5cf2f97148adadMousiko_Argolidas.doc

Μουσικό Σχολείο Χίου

c4c454d69a39e60a6f5cf2f97148adadMousiko_Chios.pdf