Ο κ. Mark Michalski στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Σύμφωνα με απόφαση με την 184/3-3-2020 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μελέτιου – Αθανασίου Δημόπουλου, γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης του Μαρκ Μιχάλσκι του Βέρνερ Γκότφριντ από τη θέση του μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ιδρύματος, από 13-2-2020, ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του σε κενή οργανική θέση μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΦΕΚ, Αρ. φύλλου 333, 24-03-2020

a83e13544f58144cda2d37225c905197Fek_Michalski.pdf