Νέα παράταση για τους διοριστέους-αδιόριστους του 2008

Υπογράφτηκε από τον υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο απόφαση η οποία προβλέπει νέα παράταση της  μεταβατικής περιόδου του νόμου 3848/10 για τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση έως και το σχολικό έτος 2013-14.

Η υπουργική απόφαση αναμένεται να σταλεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Το άρθρο 9 του νόμου 3848/10 ορίζει ότι κατά την περίοδο έως και το σχολικό έτος 2011−2012 οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνονται σε ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. και σε ποσοστό 40% από τους κατά την παράγραφο 2 ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία.
Ο ίδιος νόμος δίνει τη δυνατότητα στον υπουργό Παιδείας να παρατείνει τη μεταβατική περίοδο έως τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.

Για επαφή με την Πρωτοβουλία Διοριστέων- Αδιόριστων Εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ 2008 (60%+40%):
sofiaperisteridou@yahoo.gr   
dojokid@yahoo.com

Περισσότερα