Νέα ωρολόγια προγράμματα σε Γυμνάσιο και Λύκειο (21.08.2013)

Νέα ωρολόγια προγράμματα ανακοίνωσε σήμερα το Υ.ΠΑΙ.Θ, με πολλές αλλαγές σε όλους σχεδόν τους κλάδους. Για τη Γερμανική Γλώσσα προβλέπεται η συνέχιση της δίωρης διδασκαλίας στο Γυμνάσιο (παράλληλα με τη Γαλλική Γλώσσα) και στην Α´ Λυκείου του Ημερήσιου και του Εσπερινού Λυκείου οι μαθητές και οι μαθήτριες επιλέγουν μεταξύ της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Γερμανικής ποια γλώσσα θα διδαχθούν για δύο ώρες την εβδομάδα (από τρεις που ίσχυαν έως σήμερα). Επίσης στην Α´ Γυμνασίου η διδασκαλία της Αγγλικής περικόπτεται κατά μία ώρα (από τρεις σε δύο ώρες την εβδομάδα). Περικόπτεται επίσης κατά μία ώρα η διδασκαλία της Ιστορίας στη Γ´ Γυμνασίου (από τρεις σε δύο ώρες την εβδομάδα) – το μάθημα αυτό αποτελεί Β´ ανάθεση για τους ξενόγλωσσους κλάδους.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α´ τάξης του Γενικού Λυκείου

f75e5f8c15ca91ec5c869dc3881f574f130821_orologia_programmata_a_gel.doc

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του Γυμνασίου

f75e5f8c15ca91ec5c869dc3881f574f130821_orologia_programmata_gym.doc