Νέα ιστοσελίδα

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ
Όλες οι κατηγορίες της Θεματολογίας (αριστερή στήλη) έχουν αναδιαταχθεί και η χρήση τους πλέον είναι ευκολότερη. Έχουν προστεθεί τρεις νέες κατηγορίες: DaF-Portal από το Γερμανικό τμήμα ΑΠΘ, Kino Klub με τους φοιτητές Γερμανικής Φιλολογίας και Καμπάνια για την απόσυρση του βιβλίου του Γυμνασίου.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Μπορείτε να αναζητήσετε παλιές καταχωρήσεις στα Θέματα
(κεντρική στήλη) ή/και στην Επικαιρότητα (δεξιά στήλη). Για την αναζήτηση:
Με τη βοήθεια του μηνιαίου πίνακα επιλέγουμε πρώτα ΜΗΝΑ, μετά ΗΜΕΡΑ και τέλος ΕΤΟΣ!

ΠΑΛΑΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Μέχρι να εξοικειωθείτε με τη νέα ιστοσελίδα μπορείτε να πραγματοποιείτε αναζητήσεις και στην
παλιά ιστοσελίδα!