Μία θέση Συμβούλου Γ για τον κλάδο ΠΕ07 στο ΙΕΠ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής καλεί τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης και τους διοικητικούς υπαλλήλους του Υ.ΠΑΙ.Θ ή άλλων υπουργείων που επιθυμούν να αποσπαστούν στο ΙΕΠ, προκειμένου, να επιλεγούν για κενές θέσεις του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π. και να προσφέρουν υπηρεσία για τα τέσσερα επόμενα σχολικά έτη να υποβάλουν αίτηση από 10-04-2014 μέχρι 28-04-2014.

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

cb36a77fa8bd313566146c90ddbb5c15IEP_apospaseis_4eteis.pdf