Μια ανανέωση απόσπασης συναδέλφου ΠΕ07 στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ (19.09.2013)

Ανανεώθηκε η απόσπαση της συναδέλφου ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΚΟΡΝΗΛΙΑΣ (από τη ΔΔΕ Μεσσηνίας) στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ