Μείωση των βάσεων εισαγωγής στα ξενόγλωσσα τμήματα (27.08.2012)

27.08.2012 Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στα ξενόγλωσσα τμήματα των ΑΕΙ παρουσιάζεται μείωση των βάσεων εισαγωγής.
Στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΠΑ http://results.minedu.gov.gr οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα –Πατρώνυμο – Μητρώνυμο).

Παραθέτουμε παρακάτω τα στοιχεία για τις βάσεις στη βασική κατηγορία (90% από ΓΕΛ):

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ                            ΒΑΣΕΙΣ 2012    ΒΑΣΕΙΣ 2011    ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ                      19709             19927             -218

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ                     20244             20463             -219

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ                      11928             12911             -983

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                  11143             12981            -1838

ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ                  13397            16012          -2615

ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ             15927            17049          -1122

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ                       9507               10391            -884

ΙΤΑΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΙ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                  6580                9670            -3090

ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
& ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ                         10991              13169            -2178