Μ. Χατζηϊωάννου: 7η συνάντηση εργασίας των Εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο προαιρετικό βιωματικό Πιλοτικό Πρόγραμμα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

 

           Πειραιάς,10 / 06 / 2014

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

           Αριθ. Πρωτ.:  697

———————————————-

Ταχ.Δ/νση     : Μεθώνης 117 &
Ψαρρών

Ταχ.Κώδικας : 18546

Ηλ. διεύθυνση : mail@didepeiraia.att.sch.gr

Τηλέφωνο     : 2104176795, 2104176797

τηλεομοιοτυπία:   

   

Χατζηϊωάννου
Αντιγόνη, Μέλισσα, ´Ιρις

Σχολική Σύμβουλος  Γερμανικής Γλώσσας ΠΕ07

Περ. Πειραιά, Δ´ Αθήνας, Κυκλάδων & Δωδεκανήσου

ηλ. διεύθ:  mel.chatziioannou@gmail.com 

τηλέφωνο: 6977 834348

 Προς: τις/τους
Εκπαιδευτικούς 

Περιφέρειας
Πειραιά
& Δ´
Αθήνας

Α/θμιας & Β/θμιας

Εκπ/σης

που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

(Δια μέσου των αντιστοίχων Διευθύνσεων)

Κοιν:

·        
Τμήμα
Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
Δ.Ε.  Αττικής

·        
Τμήμα
Επιστημονικής & Παιδαγωγικής

           
Καθοδήγησης  Π.Ε.  Αττικής

 

 

 

ΘΕΜΑ : 7η Συνάντηση εργασίας

 

 Σας
ενημερώνουμε ότι η 7η συνάντηση εργασίας των Εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο  προαιρετικό βιωματικό
Πιλοτικό Πρόγραμμα:
Σύγχρονες προσεγγίσεις για τον ρόλο των γονέων  και των εκπαιδευτικών στην διάπλαση του
παιδιού σε Ενεργό – Σκεπτόμενο Πολίτη
θα
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή,  27 Ιουνίου 2014 στο Goethe Institut  (οδός Ομήρου
14-16, Αθήνα) από τις 15:00 έως τις 19:00.

Α´. Μέρος του σεμιναρίου

«Ενδοσχολική
βία. Προσέγγιση του φαινομένου – τρόποι αντιμετώπισης
»

15:00 – 16:10

Βιωματική
προσέγγιση του φαινομένου της βίας, συνέπειες ή τιμωρία; – Μελέτη περιπτώσεων

Χατζηϊωάννου
Αντιγόνη, Μ., Ί. Σχολική Σύμβουλος ΠΕ07

16:10 – 16:40´

«Ενδοσχολική
βία. Προσέγγιση του φαινομένου – τρόποι αντιμετώπισης
»

Ομιλητής: ο κος 
Ζαγοραίος Ηλίας, 
Εισαγγελέας Ανηλίκων Αθηνών

16:40´- 17:10´

Ανοικτή συζήτηση – ερωτήσεις

17:10´- 17:30´Διάλειμμα

17:30´ – 17:45´

Παρουσίαση δραστηριοτήτων που έγιναν στο 3ο
Γ/σιο Περάματος στα πλαίσια της Σχολικής
& Κοινωνικής Ζωής και του Προγράμματος ΕΜΕΙΣ (συναισθήματα, διαχείριση του
άγχους, κοινω-   νικές δεξιότητες,
επίλυση συγκρούσεων)

Παρουσίαση: Παπαϊωάννου Μάρθα εκπαιδευτικός ΠΕ
05 (3ο  Γ/σιο Περάματος)

Β´. Μέρος του σεμιναρίου

17:45´-19:00

·       
Αναστοχασμός
– Ανατροφοδότηση από τις 7 πρώτες συναντήσεις

·       
Σχεδιασμός
Δράσης για τα σχολεία 

·       
Διαμόρφωση
– οργάνωση των συναντήσεων του Φθινοπώρου

·       
Ανακεφαλαίωση
– Κλείσιμο

 

 

Το Πρόγραμμα διοργανώνεται και υλοποιείται
από την
Σχ. Σύμβουλο της Γερμανικής Γλώσσας Χατζηϊωάννου
Αντιγόνη, Μέλισσα, Ίριδα για τους εκπ/κούς ΠΕ07
των σχολείων της Α/θμιας  &  Β/θμιας Εκπαίδευσης  Περιφ.  Πειραιά και Δ´ Αθήνας  σε συνεργασία με το Goethe Institut.
Στο
πρόγραμμα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και άλλων κλάδων της ευρύτερης περιφέρειας
Αττικής.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί το Φθινόπωρο
του 2014.

 

 

 

Η Σχολική Σύμβουλος ΠΕ 07

 

 

Χατζηϊωάννου
Αντιγόνη, Μέλισσα, Ίρις

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

deutschfile1_3db54133245ba07b6d6b5d70e50775ab_3672.doc