Μ. Χατζηϊωάννου: 3. Stammtisch

Θέμα: Πρόσκληση εκπαιδευτικών  ΠΕ 07 σε προαιρετικό κύκλο συναντήσεων εργασίας για
           το σχολικό έτος 2013-2014.

           3η Συνάντηση  (Stammtisch)

Αγαπητοί / τες  Συνάδελφοι,

η 3η  προγραμματισμένη προαιρετική συνάντησή μας  έχει οριστεί  για την Παρασκευή 07 Φεβρουαρίου 2014, στο Goethe Institut,  16:00 – 19:00.  

Ως θέμα της 3ης συνάντησης επιλέχτηκε από εσάς η «Διαχείριση τάξης». Η συνάδελφος Παπανικολάου Νεκταρία θα παρουσιάσει και θα σχολιάσει μεθόδους διαχείρισης τάξης,  στην συνέχεια θα εργαστούμε σε ομάδες, θα ακολουθήσει συζήτηση στην ολομέλεια και  θα ολοκληρώσουμε παρουσιάζοντας τα τελικά συμπεράσματά μας.

(Σας υπενθυμίζουμε ότι  πρόθεσή μας είναι να συναντιόμαστε με συναδέλφους  της Περιφέρειας  Πειραιά και της  Δ´ Αθήνας καθώς και με  όσους συναδέλφους  ΠΕ 07 της Περιφέρειας Αττικής το επιθυμούν μια φορά τον μήνα  για να συζητάμε θέματα παιδαγωγικά, διδακτικά και άλλα που θα διαμορφώνονται σύμφωνα με τις δικές σας επιθυμίες. Στόχος είναι η δημιουργική ανταλλαγή γνώσεων – ιδεών και η αλληλοϋποστήριξη).

Χατζηϊωάννου Αντιγόνη, Μέλισσα, Ίρις
Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής Φιλολογίας ΠΕ 07