Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας – εξετάσεις 8 και 9 Νοεμβρίου σε ολόκληρη την Ελλάδα

  
Οι εξετάσεις
του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής  περιόδου Νοεμβρίου 2014
θα διεξαχθούν στις
8 και 9
Νοεμβρίου 2014 για τα επίπεδα:

α)  Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε
ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική,
Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

β)  Γ (Γ1 «πολύ
καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση»
) σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις
γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική.

γ)   Γ1 «Πολύ καλή γνώση»
στην Τουρκική γλώσσα.

Ειδικότερα, για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ
(Γ1&Γ2) εξεταστικά κέντρα θα λειτουργήσουν ως εξής:

Για την Αγγλική
γλώσσα:
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης.

Για τη Γαλλική
γλώσσα:
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα και Ηράκλειο Κρήτης.

Για τη Γερμανική
γλώσσα:
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης .

Για την Ιταλική
γλώσσα:
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης.

Για την Ισπανική
γλώσσα:
Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

 

Για την εξέταση της
Τουρκικής γλώσσας  επιπέδου Γ1
«Πολύ καλή γνώση», εξεταστικά
κέντρα θα λειτουργήσουν στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

deutschfile1_6c7d73e308d0a21671b7c5eb82b8eb43_6735.pdf

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ

deutschfile2_6c7d73e308d0a21671b7c5eb82b8eb43_5911.doc