Καθηγητές Γερμανικής: Εργάζονται και με πτυχίο του 2008

24.07.2009 Σύμφωνα με έρευνα της Επιτροπής Ερευνών της Πανελλήνιας Ένωσης 13 συνάδελφοι που πήραν πτυχίο το 2008 και 49 συνάδελφοι που πήραν πτυχίο το 2007, εργάστηκαν κατά το σχολικό έτος 2008-09 ως καθηγητές Γερμανικής Γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση.
Οι συνάδελφοι αυτοί δεν είχαν ούτε προηγούμενη προϋπηρεσία, ούτε συμμετοχή σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και περιλαμβάνονταν στον Πίνακα μηδενικής προϋπηρεσίας του σχ. έτους 2008-09.

Συνολικά από τους 278 συναδέλφους του Πίνακα αυτού εργάστηκαν στη δημόσια εκπαίδευση οι μισοί (138).

Πίνακας ΠΕ07 προαχθέντων στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών 2009-10 από τον πίνακα μηδενικής προϋπηρεσίας 2008-09