Κατάργηση τώρα του νόμου για την επάρκεια της ξένης γλώσσας! Της Πατρίκαλα Κων/νας

Οι έλληνες απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα δεν έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν νόμιμα άδεια διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας για οικοδιδασκαλία, φροντιστήρια και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, παρόλο που υποτίθεται , ότι γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα, αφού είναι η μητρική τους, αλλά για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας αρμόδιοι είναι οι φιλόλογοι.

Για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Ελλάδα γιατί μπορούν να αποκτούν άδεια διδασκαλίας και επαγγελματικά δικαιώματα όσοι είναι κάτοχοι απλά του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας Γ2 χωρίς πανεπιστημιακή εκπαίδευση κάνοντας χρήση του νόμου που ισχύει από το 1940, τη στιγμή που οι καταστάσεις και οι απαιτήσεις είναι τελείως διαφορετικές από  εκείνη την εποχή, ενώ συγχρόνως χιλιάδες αδιόριστοι εκπαιδευτικοί σε όλους τους κλάδους των ξένων γλωσσών δίνουν εδώ και χρόνια μάχη στην αγορά εργασίας και απαιτούν λογικά την κατάργηση του ανεπίτρεπτου αυτού καθεστώτος στο χώρο της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών;

Καθώς ο τομέας της μεθοδικής διδακτικής διαρκώς εξελίσσεται και προσφέρονται αξιόλογα μεταπτυχιακά προγράμματα πάνω σε αυτόν, συνεχίζουν να διδάσκουν στην Ελλάδα νόμιμα κάτοχοι πιστοποιητικών γλωσσομάθειας με τη λογική, ότι όποιος πιστοποιημένα γνωρίζει άριστα μια ξένη γλώσσα χωρίς επιστημονική κατάρτιση μπορεί να τη διδάξει αποτελεσματικά σε μαθητές και εάν αυτό ισχύει, γιατί το ίδιο το κράτος ενώ παρέχει αυτό το δικαίωμα στους κατόχους Γ2 στην ιδιωτική εκπαίδευση, δεν τους επιτρέπει τη διδασκαλία στο δημόσιο σχολείο;

Πατρίκαλα Κων/να ΠΕ 07