ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ – Μέχρι 30.09 η επιλογή για τη Β´ και Γ´ Λυκείου

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που φοιτούν φέτος στη Β´ και Γ´ τάξη του Γενικού Λυκείου μπορούν να επιλέξουν ως μάθημα επιλογής τη Γερμανική Γλώσσα. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας ισχύουν τα εξής:

Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων μαθημάτων επιλογής στα Γενικά Λύκεια
Για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων επιλογής των Β´ και Γ´ τάξεων του Γενικού Λυκείου ισχύουν τα εξής:
1. Αν η τάξη λειτουργεί με ένα τμήμα, απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ (08) μαθητές
2. Αν η τάξη λειτουργεί με δύο τμήματα, απαιτούνται τουλάχιστον δώδεκα (12) μαθητές
3. Αν η τάξη λειτουργεί με τρία ή περισσότερα τμήματα, απαιτούνται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθητές
Σε απομονωμένα Γενικά Λύκεια της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, όπου η μετακίνηση είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να συσταθεί τμήμα παρακολούθησης μαθημάτων επιλογής με τη συμμετοχή και μικρότερου αριθμού μαθητών μετά από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης.

Προθεσμίες για την αλλαγή του μαθήματος επιλογής
Οι μαθητές των Β´ και Γ´ τάξεων του Γενικού Λυκείου έχουν δικαίωμα να αλλάξουν το μάθημα επιλογής μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους

—————————————————————————————————————
Καλούνται οι Τοπικές Επιτροπές καθώς και όλοι οι συνάδελφοι να αναφέρουν στο Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης περιπτώσεις άρνησης ή απροθυμίας σχηματισμού τμημάτων Γερμανικής γλώσσας στην Α Λυκείου με το «επιχείρημα» ότι στις δηλώσεις προτίμησης πλειοψηφεί η Αγγλική. Η ισχύουσα εγκύκλιος δίνει σαφέστατα τη δυνατότητα λειτουργίας τμημάτων περισσότερων γλωσσών με κατώτερο όριο τους 14 μαθητές. Κάθε μαθητής διδάσκεται 1 (μία) ξένη γλώσσα την οποία είχε διδαχτεί στο Γυμνάσιο.  E-Mail: info [at] deutsch.gr