Κατάλογος κατάλληλων βιβλίων Γερμανικής Γλώσσας για τις Ε´ και ΣΤ´ Δημοτικού – ΔΣ ΠΕΚΑΓΕΠΕ: Απαράδεκτος αυτός ο ιδιόρρυθμος «πλειστηριασμός»

Ανακοινώθηκε από το Υ.ΠΑΙ.Θ ο πίνακας ελεύθερων βοηθημάτων του μαθήματος της Γερμανικής γλώσσας για τις Ε' και Στ´ τάξεις του δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2013 – 2014.
Από τον κατάλογο αυτό οι συνάδελφοι που εργάζονται σε ιδιωτικά σχολεία μπορούν να επιλέξουν όποια διδακτική σειρά επιθυμούν, ενώ οι συνάδελφοι που εργάζονται σε δημόσια σχολεία θα πρέπει να κάνουν την επιλογή των βιβλίων του μαθητή μεταξύ των διδακτικών σειρών που έχουν τις τρεις χαμηλότερες τιμές.

Για τα δημόσια σχολεία η επιλογή μπορεί να γίνει μόνο ανάμεσα στις εξής τρεις διδακτικές σειρές (σε παρένθεση η τιμή του βιβλίου του μαθητή):
1. Paul , Lisa & Co για το Δημοτικό των εκδόσεων «Hueber Hellas» (4,90)
2. Luftballons των εκδόσεων «Κουναλάκη» (5,50)
3. der, die, das των εκδόσεων «Χρήστος Καραμπάτος –Γερμανικές Εκδόσεις» (5,60)

Το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. θα επιμείνει να υιοθετηθεί η πρόταση που κατέθεσε μαζί με τις επιστημονικές ενώσεις των συναδέλφων της Γαλλικής Φιλολογίας στις 04.11.2012, ώστε να σταματήσει αυτός ο ιδιόρρυθμος «πλειστηριασμός».

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΑΝ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 04.11.2012

ΒΙΒΛΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ & ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΙΑ Ε´ ΚΑΙ ΣΤ´ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Επιβάλλεται για λόγους διασφάλισης της ποιότητας του εκπαιδευτικού υλικού, η αλλαγή της διαδικασίας προμήθειας των βιβλίων στα δημοτικά σχολεία από το ελεύθερο εμπόριο, αφού η ισχύουσα, όπως αναλυτικά σας εξηγήσαμε στη συνάντησή μας, οδηγεί σε στρεβλώσεις.
Προτείνουμε να οριστεί ανώτατη τιμή για τη προμήθεια των βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας. Θεωρούμε δεδομένο πως στη διαδικασία του καθορισμού της ανώτατης τιμής θα κληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι (σχολικοί σύμβουλοι, εκδότες, επιστημονικές ενώσεις κ.τλ), ώστε να εξασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας.

Πίνακας ελεύθερων βοηθημάτων του μαθήματος της Γερμανικής γλώσσας για τις Ε' και Στ´ τάξεις του δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2013 – 2014

4eec6eda382b9c44e240ad4b4b5e9cc002-09-13_katalogos_germanikis_glossas_ADE.pdf

Διαδικασία προμήθειας Βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Ε´ και Στ´ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου κατά το σχολικό έτος 2013-2014

b68fd63ca41d49bfc1b18251202c053fDiadikasia_promhtheias_biblivn_dhmotikou.pdf