Καμία εθελούσια μετάθεση ΠΕ07 από περιοχή σε περιοχή (12.06.2013)


12.06.2013
Καμιά εθελούσια μετάθεση μόνιμου εκπαιδευτικού ΠΕ07 (Γερμανικής Φιλολογίας) από περιοχή σε περιοχή δεν πραγματοποιείται φέτος.
Σήμερα ανακοινώθηκαν 606 εθελούσιες μεταθέσεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

11.06.2013 Δύο συναδέλφισσες ΠΕ07 μετατίθενται σε μουσικά σχολεία:
ΣΚΟΥΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ, από τη ΔΔΕ Ρεθύμνου στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης
ΜΑΥΡΑΚΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, από τη Β´ Δωδεκανήσου στο Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου

Εθελούσιες μεταθέσεις στα Μουσικά Σχολεία 2013

e7df1b3ee078bdcfc260a877f321287dMetatheseis_mousika_2013.pdf

Εθελούσιες μεταθέσεις εκπαιδευτικών ΔΕ από περιοχή σε περιοχή

4a800301260b2639fa1ec3efafb5f86c130612_metatethentes_d_e_2012_2013.xls