Ημερίδες Σεπτεμβρίου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα – Προθεσμία υποβολής εισηγήσεων ορίζεται η 11 Ιουλίου 2014

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. διοργανώνει, όπως κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο, ημερίδες επιμόρφωσης και εκθέσεις γερμανόφωνου διδακτικού υλικού στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.

Α. Ημερίδα επιμόρφωσης και έκθεση γερμανόφωνου διδακτικού υλικού στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2014 στο Hotel Capsis

Β. Ημερίδα επιμόρφωσης και έκθεση γερμανόφωνου διδακτικού υλικού στην Αθήνα την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2014 στο Hotel President

Εκτός από τις παρουσιάσεις διδακτικού υλικού από τους εκδοτικούς οίκους και τα γερμανόφωνα βιβλιοπωλεία στο πρόγραμμα θα περιληφθούν και εισηγήσεις/παρουσιάσεις εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας της ιδιωτικής και της δημόσιας εκπαίδευσης.

Όποια/όποιος συνάδελφος επιθυμεί να συμμετάσχει με εισήγηση/παρουσίαση στις ημερίδες επιμόρφωσης μπορεί να αποστείλει την περίληψη της πρότασής του μέχρι την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014 με ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@deutsch.gr

Υπενθυμίζουμε πως δεν προβλέπεται καμία οικονομική επιβάρυνση για την παρακολούθηση των δύο Ημερίδων της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε