Ημερίδες Πανελλήνιας Ένωσης (08.09 στη Θεσσαλονίκη & 15.09 στην Αθήνα) – Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. διοργανώνει, όπως κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο, ημερίδες επιμόρφωσης και εκθέσεις γερμανόφωνου διδακτικού υλικού στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα .

Συγκεκριμένα το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Α. Ημερίδα επιμόρφωσης και έκθεση γερμανόφωνου διδακτικού υλικού στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2013 στο Hotel Capsis

Β. Ημερίδα επιμόρφωσης και έκθεση γερμανόφωνου διδακτικού υλικού στην Αθήνα την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013 στο Hotel President (Λεωφόρος Κηφισίας 43, Αθήνα Αμπελόκηποι)

Εκτός από τις παρουσιάσεις διδακτικού υλικού από τους εκδοτικούς οίκους και τα γερμανόφωνα βιβλιοπωλεία στο πρόγραμμα θα περιληφθούν και εισηγήσεις/παρουσιάσεις εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας της ιδιωτικής και της δημόσιας εκπαίδευσης.

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. διοργανώνει, όπως κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο, ημερίδες επιμόρφωσης και εκθέσεις γερμανόφωνου διδακτικού υλικού στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα .

Συγκεκριμένα το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Α. Ημερίδα επιμόρφωσης και έκθεση γερμανόφωνου διδακτικού υλικού στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2013 στο Hotel Capsis

Β. Ημερίδα επιμόρφωσης και έκθεση γερμανόφωνου διδακτικού υλικού στην Αθήνα την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013 στο Hotel President (Λεωφόρος Κηφισίας 43, Αθήνα Αμπελόκηποι)

Εκτός από τις παρουσιάσεις διδακτικού υλικού από τους εκδοτικούς οίκους και τα γερμανόφωνα βιβλιοπωλεία στο πρόγραμμα θα περιληφθούν και εισηγήσεις/παρουσιάσεις εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας της ιδιωτικής και της δημόσιας εκπαίδευσης.

Όποια/όποιος συνάδελφος επιθυμεί να συμμετάσχει με εισήγηση/παρουσίαση
στις ημερίδες επιμόρφωσης μπορεί να απευθυνθεί μέχρι την Παρασκευή 12
Ιουλίου 2013 (απαραίτητα στοιχεία: τίτλος εισήγησης/παρουσίασης, μικρή
περιγραφή του περιεχομένου, στοιχεία επικοινωνίας – email, σταθερό και
κινητό τηλέφωνο):

– Για την Ημερίδα της Θεσσαλονίκης στον Πρόεδρο του Παραρτήματος Βόρειας Ελλάδας Σλίμπα Πάκη στο packis@deutsch.gr
– Για την Ημερίδα της Αθήνας στην Υπεύθυνη Οργάνωσης της Ημερίδας Γιοχάννα Χαρδαλούπα στο johanna@sch.gr
   
Ο χρόνος της εισήγησης/παρουσίασης δε μπορεί να υπερβαίνει τα 25 λεπτά.