Ημερίδα του ΤΓΓΦ του ΕΚΠΑ το Σάββατο 20.04 – Διεπαφές ανάμεσα στη Γλωσσολογία και τη Διδακτική ξένων γλωσσών: Η Γερμανική ως ξένη γλώσσα στην Ελληνική Εκπαίδευση


Η ξενόγλωσση εκπαίδευση βρίσκεται σήμερα σε μεταβατικό στάδιο. Τα τελευταία χρόνια παρακολουθούμε και συμμετέχουμε σε εξελίξεις, οι οποίες μεταβάλλουν σημαντικά το τοπίο της διδασκαλίας της Γερμανικής και εν γένει των ξένων γλωσσών στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση. Στις εξελίξεις αυτές συντελούν νεότερα θεωρητικά πορίσματα που προέρχονται από τους κλάδους της Γλωσσολογίας και της Διδακτικής, τα οποία οδηγούν στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα και το γεγονός ότι η διδασκαλία της Γερμανικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας προβλέπεται πλέον και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καλείται το σύνολο των βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης να ανταποκριθεί σε νέες προκλήσεις και ανάγκες που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σε αυτό το πλαίσιο διοργανώνουμε ως Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ μια Ημερίδα με θέμα «Διεπαφές ανάμεσα στη Γλωσσολογία και τη Διδακτική ξένων γλωσσών: Η Γερμανική ως ξένη γλώσσα στην Ελληνική Εκπαίδευση» (Schnittstellen von Linguistik und Sprachdidaktik: DaF in Griechenland) με σκοπό να δημιουργήσουμε μια γέφυρα επαφής ανάμεσα στο πανεπιστήμιο και το σχολείο και να συμβάλουμε στη βελτίωση της παρεχόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, αντικείμενο συζήτησης στην ημερίδα αποτελούν προσεγγίσεις και πρακτικές, οι οποίες μετουσιώνουν τα νέα επιστημονικά δεδομένα στη διδακτική πράξη.


Η οργανωτική επιτροπή της Ημερίδας

Δάφνη Βηδενμάιερ
Ιωάννα Καρβέλα
Joachim Theisen
Αγγελική Τσόκογλου
Μάριος Χρύσου

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ - Σάββατο 20 Απριλίου 2013 στο Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δρακόπουλος» Πανεπιστημίου 30, Αθήνα

7b0730955172ecda497d7cca6b1d87a1Tagungsprogramm.pdf

ΟΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

7b0730955172ecda497d7cca6b1d87a1Abstracts_schnittstellen_13.pdf