Η «ειδήμων σιωπή» του Υπουργείου Παιδείας για τις εθελούσιες μετατάξεις

                                                                                                                              Αθήνα, 22.08.2013

Εφόσον το Υ.ΠΑΙ.Θ αλλά και το ΚΥΣΔΕ σιωπούν ανεπίτρεπτα στα καθοριστικά για την επαγγελματική μας θέση ερωτήματα περί της τύχης των εθελουσίων μετατάξεων εμφανίζοντας μάλιστα και νέα μορφή μετατάξεων κατ’ ευφημισμό υποχρεωτικές (διάβαζε όμως «με το πιστόλι στον κρόταφο») και εφόσον η συγκεκριμένη διαδικασία εξέτασής τους παραμένει σε εκκρεμότητα (βλ. και σημερινή ανακοίνωση ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ) και δεν έχει ακυρωθεί ρητά και αιτιολογημένα από το Υπουργείο και δε δίνεται απάντηση από το αρμόδιο όργανο το ΚΥΣΔΕ το οποίο πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσει τη θέση του και να πάψει κρυπτόμενο πίσω από αόριστες ανακοινώσεις μελών του περί του θέματος.

Προτείνω:

1. να σταλεί εξώδικη δήλωση κοινοποιούμενη προς τον Υπουργό Παιδείας, τους δύο Υφυπουργούς και το ΚΥΣΔΕ με δικαστικό επιμελητή από όλες αν είναι δυνατό τις ΕΛΜΕ της Ελλάδος και την ΟΛΜΕ και εάν είναι δυνατόν και από κάθε ενδιαφερόμενο ως έχοντα έννομο συμφέρον εφόσον έχει καταθέσει τη συγκεκριμένη περί εθελουσίας μετατάξεως αίτηση με περιεχόμενο την υλοποίηση των εθελουσίων μετατάξεων για τις ειδικότητες που προβλέπονται επισημαίνοντας ποινικές και αστικές συνέπειες στην αντίθετη περίπτωση (αυτής της μη υλοποίησης της εξέτασης των εθελουσίων μετατάξεων)

2. με κάθε τρόπο να προσβάλλουμε και να σταματήσουμε την παρανομία που διαδραματίζεται ενώπιόν μας. γι’ αυτό πρέπει να προσφύγουμε άμεσα στα αρμόδια δικαστήρια με ασφαλιστικά μέτρα, ζητώντας την αναστολή και με προσφυγή ζητώντας την ακύρωση της διαδικασίας των υποχρεωτικών μετατάξεων έως ότου το Υ.ΠΑΙ.Θ και το αρμόδιο και υπεύθυνο όργανο το ΚΥΣΔΕ αποφανθούν κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, εφόσον έχουν προκατατεθεί, επί των αιτήσεων εθελουσίας μετάταξης, κατ’ αρχήν ως έχουσα υποχρέωση εκπροσώπησής μας ως εκπαιδευτικών η ΟΛΜΕ, οι κατά τόπους ΕΛΜΕ, Σύλλογοι των επιμέρους κλάδων των θιγομένων εκπαιδευτικών αλλά και μεμονωμένα όλοι εμείς που θιγόμαστε αφού έχουμε καταθέσει από το τέλος Μαρτίου 2013 αιτήσεις εθελουσίας μετάταξης

3. σε κάθε περίπτωση πρέπει οπωσδήποτε όλοι οι συνάδελφοι που έχουν καταθέσει αίτηση εθελουσίας μετάταξης ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΑΝ Η ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ να καταθέσουν την ήδη αναρτημένη  στο διαδίκτυο σε διάφορους ιστότοπους  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ με το παρακάτω περιεχόμενο και να ζητήσουν αριθμό πρωτοκόλλου από την αρμόδια Διεύθυνση  στην οποία κατατίθεται ΠΡΟΣ 1.ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 2. ΤΟ ΚΥΣΔΕ

Δηλώνω ότι είμαι εκπαιδευτικός, κλάδου ….. και ότι ΔΕΝ ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΑΙ από τη με αρ. πρωτ. …………….. με ημερομηνία………… αίτησή μου ενώπιον της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης …………………. περί εθελουσίας μετατάξεώς μου με την προβλεπόμενη διαδικασία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση επιφυλασσόμενος-η παντός νομίμου δικαιώματός μου που απορρέει από αυτήν.
Στην παρούσα φάση είναι η ελάχιστη προστασία όσων κατέθεσαν αιτήσεις εθελούσιας μετάταξης.

4. Και κάποια ερωτήματα: Δεν πρέπει η Διοίκηση (αρμόδια όργανα, υπάλληλοι και κάθε εμπλεκόμενος) να απαντούν σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία στην αίτηση κάθε πολίτη εντός 60 (εξήντα) ημερών από την κατάθεσή της; Μήπως πέρασαν οι 60 (εξήντα) ημέρες; Τι προβλέπεται άραγε από την ισχύουσα νομοθεσία γι’ αυτήν την περίπτωση;

Α. Π.

(Τα στοιχεία της συναδέλφου είναι στη διάθεση του ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε)