Γιατί απεργούμε – Επιστολή του Συλλόγου Καθηγητών της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης στους γονείς

Θεσσαλονίκη, 10.10.2013
Αγαπητοί γονείς,

Εν όψει της απεργίας που έχει προκηρυχθεί από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος για την Τρίτη, 15.10.2013 και στην οποία θα συμμετέχει ο Σύλλογος καθηγητών του σχολείου μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα αιτήματα και τους στόχους αυτής της κινητοποίησης.

Από το 1977 το καθεστώς εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών διέπεται από μια σειρά νόμων (682/1977, 1566/1985, 2986/2002 κ.ά.), που κοινή τους συνισταμένη είναι η αρχή πως οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί είναι λειτουργοί του δημόσιου αγαθού της εκπαίδευσης, το οποίο με συνταγματική πρόβλεψη (άρθρο 16 του Συντάγματος) και αυστηρές προϋποθέσεις παραχωρείται σε ιδιώτες για να το διακονούν. Έτσι, για δεκαετίες η Πολιτεία, μέσω των κατά τόπους Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, εποπτεύει τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων (προγράμματα, τίτλοι σπουδών, προσόντα εκπαιδευτικών, εργασιακές σχέσεις κλπ.).
Τον Ιούλιο που μας πέρασε, ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο, η οποία προβλέπει ότι η αρμοδιότητα για τον έλεγχο του εργασιακού καθεστώτος των ιδιωτικών εκπαιδευτικών μεταφέρεται από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Εργασίας, θεωρώντας έτσι τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς αποκλειστικά ιδιωτικούς υπαλλήλους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στον χώρο της ελεύθερης αγοράς.

Κατόπιν αυτού, η Ομοσπονδία του κλάδου μας προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και δικαιώθηκε προσωρινά με απόφαση που επιβάλλει αναστολή της ισχύος της εγκυκλίου (1). Η οριστική εκδίκαση για την ακυρότητα ή μη της συγκεκριμένης εγκυκλίου έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, 17.10.2013.

Αγαπητοί γονείς,
Ως λειτουργοί της εκπαίδευσης με υψηλό αίσθημα καθήκοντος, θεωρούμε υποχρέωσή μας να περιφρουρήσουμε με κάθε τρόπο την εποπτεία της Πολιτείας στον χώρο του σχολείου, δεδομένου ότι μια τέτοια αλλαγή δεν πλήττει μόνο τον ρόλο τον δικό μας, αλλά και το κύρος του ιδιωτικού σχολείου ως φορέα εκπαίδευσης. Ζητούμε λοιπόν και την κατανόησή σας, αλλά κυρίως την ηθική σας στήριξη στον σκοπό αυτό.

Με εκτίμηση,
Ο Σύλλογος Καθηγητών της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης

(1) Συμβούλιο της Επικρατείας, απόφαση 380/2013: «…το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται από την ύπαρξη σταθερών εργασιακών σχέσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, ώστε αυτοί απερίσπαστοι να εκτελούν τα καθήκοντά τους για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του σκοπού της παιδείας, ο οποίος έχει αναχθεί σε συνταγματικό λόγο δημοσίου συμφέροντος…»