Γερμανική Γλώσσα: Διδακτέα ύλη και ελεύθερα βοηθήματα για Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια & Δημοτικά Σχολεία

ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο απέστειλε οδηγίες για τη διδασκαλία των Γερμανικών και των Γαλλικών στο Γυμνάσιο (πατήστε
εδώ).
Για τη Γερμανική Γλώσσα το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προτείνει κατανομή διδακτέας ύλης από τα „Deutsch–ein Hit! 1“ και  „Deutsch–ein Hit! 2“, η οποία όπως τονίζεται στις οδηγίες, «είναι ενδεικτική και όχι δεσμευτική».

ΗΧΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Στις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αναφέρεται σχετικά:
«Επίσης, τόσο για το διδακτικό πακέτο Γερμανικά Α’ Γυμνασίου, που ήδη εφαρμόζεται από το σχολικό έτος 2006-07, όσο και για τα άλλα πακέτα που θα εφαρμοστούν από το προσεχές σχολικό έτος (Γαλλικά Α’ και Γ’ Γυμνασίου, Γερμανικά Β’ Γυμνασίου) υφίσταται το πρόβλημα της έλλειψης του Audio-CD. Η έλλειψη αυτή αφενός μειώνει τη δυνατότητα αξιοποίησης των αντίστοιχων ασκήσεων που περιέχονται στα διδακτικά
πακέτα και αφετέρου υποχρεώνει τους καθηγητές να χρησιμοποιούν πρόσθετο ακουστικό υλικό, προκειμένου οι μαθητές να εξασκούνται επαρκώς στην κατανόηση προφορικού λόγου αλλά και για να εξοικειώνονται με ποικιλία φωνών και τρόπων προφοράς, με συνέπεια να επιβραδύνεται αναγκαστικά η πρόοδος στην επεξεργασία της ύλης».
Σημ.: Παραθέτουμε το απόσπασμα για το ηχητικό υλικό άνευ σχολίων!!

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
Ανακοινώθηκε από το Υπ.Ε.Π.Θ η λίστα ελευθέρων βοηθημάτων της Γερμανικής Γλώσσας για τις  Α, Β, Γ τάξεις Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2009-2010.
ΒΙΒΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για Λύκειο
Οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη διδασκαλία των Γερμανικών και των Γαλλικών στα Γενικά Λύκεια (πατήστε
εδώ).

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
04.08.2009 Ανακοινώθηκε από το Υπ.Ε.Π.Θ ο πίνακας ελεύθερων βοηθημάτων του μαθήματος της Γερμανικής γλώσσας για τις Ε και Στ τάξεις του δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2009 – 2010. Από τον πίνακα αυτό οι διδάσκοντες της Γερμανικής Γλώσσας μπορούν να επιλέξουν όποια διδακτική σειρά θεωρούν καταλληλότερη.
ΒΙΒΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για Ε και Στ Δημοτικού
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ προμήθειας βιβλίων 2ης Ξένης Γλώσσας