Γ. Κερκινοπούλου: Πρόσκληση στους εκπαιδευτικούς Γερμανικής Φιλολογίας που διδάσκουν στα ΕΠΑ.Λ

Liebe DaF Kolleginnen und liebe DaF Kollegen!

Σας προσκαλώ σε επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Γερμανικής στην Β´ Τάξη ΕΠΑ.Λ. στην ειδικότητα: Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό» την Παρασκευή 07.11.2014

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς κι εκτίμηση
Γιάννα Κερκινοπούλου
Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

deutschfile1_b3ee1f7d2835383e613963fe5a0025a7_6507.pdf