Γ. Κερκινοπούλου: Πρόσκληση σε συνάντηση εκπαιδευτικών – φιλολόγων Γερμανικής στην Ανατολική Θεσσαλονίκη

Liebe DaF Kolleginnen und liebe DaF Kollegen!

Σας προσκαλώ σε επιμορφωτική συνάντηση σε συνεργασία με την υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Ανατολικής Θεσσαλονίκης κα. Τερζητάνου Χαρούλα με θέμα:
«Υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων στο μάθημα της Γερμανικής»

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 03.10.2013 και ώρα 12.00-14.00 στο 28ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

cd15e5f80ff20dd345bfaa51400dd0d6Kerkinopoulou_Thessaloniki.pdf