Γ. Κερκινοπούλου: Πρόσκληση για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας της Ανατ. Θεσσαλονίκης

Καλούνται σε επιμορφωτική συνάντηση οι εκπαιδευτικοί – φιλόλογοι Γερμανικής την Τρίτη, 05.11.2013 και ώρα 12.30-14.30 στο 87ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

175a5d217fad85df9f6639d7ced1e5d9Kerkinopoulou_Atmia_epim.pdf