Γ. Κερκινοπούλου: Επιμορφωτική συνάντηση στις Σέρρες

Liebe DaF Kolleginnen und liebe DaF Kollegen!

Σας προσκαλώ σε επιμορφωτική συνάντηση με θέμα:
«Η συμβολή της μουσικής στην διδασκαλία και εκμάθηση της Γερμανικής γλώσσας»

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 30.09.2014 και ώρα 12.30-14.30 στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών «Κων. Καραμανλής» , Τηλ.: 23210-50060, Κων. Παλαιολόγου 22.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς κι εκτίμηση
Γιάννα Κερκινοπούλου
Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

deutschfile1_cb0db1885922c91ba002037b4b8e5ec7_5073.pdf