Γ. Κερκινοπούλου: Επιμορφωτική συνάντηση – «Η παράδοξη θεωρία της αλλαγής: Υποστήριξη του εκπαιδευτικού»

Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών Γερμανικής που υπηρετούν στην Α/θμια & Β/θμια Εκπαίδευση Ανατολικής Θεσσαλονίκης με θέμα:
«Η παράδοξη θεωρία της αλλαγής: Υποστήριξη του εκπαιδευτικού»

H συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 11.06.2013 και ώρα 13.00 – 15.00 στο 100ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης (Αδαμίδη 62 Πίσω από την Αγία Μαρίνα στην Τούμπα – Τηλ.: 2310929160).

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς κι εκτίμηση

Γιάννα Κερκινοπούλου
 Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής