Γ. Κερκινοπούλου: Επιμορφωτική συνάντηση για τις/τους εκπαιδευτικούς – φιλολόγους Γερμανικής της B/θμιας Ανατ. Θεσσαλονίκης

Liebe DaF Kolleginnen und liebe DaF Kollegen!

Σας προσκαλώ σε επιμορφωτική συνάντηση με θέμα:
«Διάχυση δραστηριοτήτων, δράσεων, εφαρμογών και καλών πρακτικών»

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 26.06.2014 και ώρα 12.00-14.30 στο 1ο ΓΕΛ Καλαμαριάς (Χηλής 12, Τηλ.: 2310411753)

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς κι εκτίμηση

Γιάννα Κερκινοπούλου
Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

deutschfile1_848db82e6ac0ba8cd8577a32e6edb075_1618.pdf