Γ. Κερκινοπούλου: Επιμορφωτική συνάντηση για τις/τους εκπαιδευτικούς – φιλολόγους Γερμανικής της Α/θμιας Ανατ. Θεσσαλονίκης

Liebe DaF Kolleginnen und liebe DaF Kollegen!

Σας προσκαλώ σε επιμορφωτική συνάντηση με θέμα:
«Διάχυση δραστηριοτήτων, δράσεων, εφαρμογών και καλών πρακτικών»

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 18.06.2014 και ώρα 9.00-13.00 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης (Κασσανδρέως 2, στον Άγιο Ελευθέριο – Νομαρχία, Τηλ.: 2310411696)

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς κι εκτίμηση

Γιάννα Κερκινοπούλου
Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

deutschfile1_48d8a7afa16256b97295a4a834085353_8911.pdf