Γ. Κερκινοπούλου: Επιμορφωτικές συναντήσεις σε Τρίκαλα και Καρδίτσα

Liebe DaF Kolleginnen und liebe DaF Kollegen!

Σας προσκαλώ σε επιμορφωτικές συναντήσεις την Τρίτη 16.12.2014 (12.30 έως 16.00) στα Τρίκαλα και την Τετάρτη 17.12.2014 (12.30 έως 16.00) στην Καρδίτσα.

 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς κι εκτίμηση

Γιάννα Κερκινοπούλου
Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

deutschfile1_fa79ae5cd8da731795d18ea2018a0607_6246.pdf