Έξι αμοιβαίες μεταθέσεις ΠΕ07 (13.08.2013)

Μεταθέτουμε αμοιβαία τους παρακάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2685/99 (ΦΕΚ 35Α´), ως ακολούθως:

ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

0149f124a48640c62d90840ac5760331Amoibaies_metatheseis.pdf