Ετήσιες αποσπάσεις στα Δημόσια ΙΕΚ (20.08.2014)

Δύο συναδέλφισσες Γερμανικής Φιλολογίας αποσπώνται στα Δημόσια Ι.Ε.Κ για άσκηση διοικητικού έργου:
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (από Δ.Ε. Φωκίδας) στο ΔΙΕΚ Διδυμοτείχου
ΚΟΥΤΙΝΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (από Δ.Ε. Αχαΐας) στο ΔΙΕΚ Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΙΕΚ 2014 (ΔΕ)

deutschfile1_5ed846fb71fe99a5bbd8e79ae2dd9908_4396.doc