Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων τους στους βαθμολογητές του ΚΠγ

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων – Οικονομικών: Θα προχωρήσει το Υπουργείο στην άμεση καταβολή των δεδουλευμένων τους στους βαθμολογητές του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας;

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) είναι το θεσμοθετημένο σύστημα εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που στόχο έχει την πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων γνώσης μιας ξένης γλώσσας. Οι εξετάσεις φέρουν τη σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο μέσω της Διεύθυνσης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών, είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια των εξετάσεων και για την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών. 

Η επιστημονική ευθύνη για τις εξετάσεις του ΚΠΓ, στις διαφορετικές γλώσσες για τις οποίες διεξάγονται εξετάσεις μέχρι αυτή τη στιγμή, έχει ανατεθεί στα ξενόγλωσσα τμήματα των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Κάθε τμήμα έχει επίσης έναν/μια υπεύθυνο/η που ορίζεται μετά από πρόταση του ίδιου του τμήματος και έχει τη γενική εποπτεία α) της διαδικασίας της αξιολόγησης και β) της επιμόρφωσης των εξεταστών και των βαθμολογητών.
Όλο το σώμα των βαθμολογητών επιλέχθηκε με αυστηρά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη σπουδές και επαγγελματική εμπειρία. Πριν τη διόρθωση των γραπτών των εξετάσεων ο κάθε βαθμολογητής παρακολουθεί πολύωρα σεμινάρια για τη σωστή διεξαγωγή του έργου του, ενώ αξιολογείται μετά το πέρας της βαθμολόγησης, σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις βαθμολογίας. Οι αμοιβές των βαθμολογητών έχουν υποστεί μειώσεις, ενώ δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς καλύπτονται από τα παράβολα των υποψηφίων και από επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ. Τα χρήματα αυτά πηγαίνουν στο Υπουργείο Οικονομικών, που πληρώνει τους βαθμολογητές για την παροχή του έργου τους.

Ωστόσο, για τις εξεταστικές περιόδους του Νοέμβριου του 2012 και του Μαΐου 2013,  οι βαθμολογητές δεν έχουν πληρωθεί τα δεδουλευμένα τους. Για το θέμα αυτό έχει απευθύνει ερώτηση προς το Υπουργείο ο Συνήγορος του Πολίτη, με το υπ. αρ. 182890/13264/2014 (10 Μαρτίου 2014). Επίσης, σε ερώτηση που απηύθυνε το Υπουργείο Παιδείας προς το Υπουργείο Οικονομικών, το τελευταίο με την υπ. αρ. 2/111876/0026/17-01-2014 απάντησή του, υποστήριξε πως δεν είναι δυνατή η καταβολή της αμοιβής των βαθμολογητών, καθώς η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ ( Δ/νση Πιστοποίησης Γνώσης Ξένων Γλωσσών – Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης)  δεν ακολούθησε τη σωστή διαδικασία υποβολής των εγγράφων.
Επειδή, δεν είναι δυνατόν οι βαθμολογητές να χάνουν τις αμοιβές τους για δεδουλευμένο έργο, λόγω του ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας έκαναν λάθη ή δεν ακολούθησαν τις διαδικασίες που όφειλαν, 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί,
Τι προτίθενται να πράξουν ώστε να δρομολογηθεί άμεσα η καταβολή των δεδουλευμένων στους βαθμολογητές του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Τάσος Κουράκης
Τζένη Βαμβακά
Παναγιώτα Δριτσέλη
Παναγιώτης Κουρουμπλής
Γιάννης Αμανατίδης
Μαρία Κανελλοπούλου
Απόστολος Αλεξόπουλος
Αϊχάν Καρά Γιουσούφ