Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ στη Βουλή για τον αφανισμό των μικρών φροντιστηρίων


Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ στη Βουλή:

ΘΕΜΑ: Απαράδεκτα μέτρα αφανισμού των μικρών φροντιστηρίων και κατάφωρη ενίσχυση των μεγάλων


Καθημερινά αποδεικνύεται ότι τα μνημόνια και τα μεσοπρόθεσμα προγράμματα στοχεύουν όχι μόνο στην εξόντωση της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, αλλά και στην εξόντωση του συνόλου των μικρομεσαίων στρωμάτων (πτυχιούχοι υπάλληλοι του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, αυτοπασχολούμενοι, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες κ.ά.), διευκολύνοντας και στοχεύοντας στην λειτουργία και μόνο των μεγάλων επιχειρήσεων με τους σκληρούς νόμους της αγοράς και του κέρδους.

Πολλαπλές και ποικίλες είναι οι επιπτώσεις των μνημονιακών πολιτικών και στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Δεν έχουν παρέλθει ούτε τρεις μήνες από όταν το κόμμα μας κατέθεσε ερώτηση για την «συλλογική σύμβαση εργασίας που υπεγράφη μεταξύ των ιδιοκτητών του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών-ΕUROPALSO και του εργοδοτικού ψευδο-σωματείου με τίτλο «Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Νομού Αττικής».

Η αναφερόμενη σύμβαση εργασίας αποτελεί μνημείο εργασιακού μεσαίωνα και «χτυπά» ευθέως όχι μόνο το βιοτικό επίπεδο, αλλά και την αξιοπρέπεια των απασχολουμένων πτυχιούχων, δεδομένου ότι μεταξύ άλλων προβλέπει για τους ξενόγλωσσους καθηγητές της Αττικής:
α) δύο βασικούς μισθούς (!), ο ένας μάλιστα εξ αυτών αφορά σε ωρομίσθιο 3,52 ευρώ μεικτά, στα όρια δηλαδή των προβλεπομένων ελάχιστων αμοιβών της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, β) πλήρη απελευθέρωση του εκπαιδευτικού-εργάσιμου ωραρίου, εφόσον απαλείφεται η πρόβλεψη για την πλήρη απασχόληση των 18 ωρών εβδομαδιαίως, γ) τουλάχιστον διπλασιασμό του απαιτούμενου εργάσιμου χρόνου για την συμπλήρωση των τριετιών, δ) κατάργηση όλων των επί μακρόν κατοχυρωμένων επιδομάτων και μάλιστα ακόμη και εκείνων που σχετίζονται άρρηκτα με την ίδια την φύση του επαγγέλματος (επιδόματα σπουδών κλπ), ε) καθορισμό ως εργάσιμων ακόμη και των ημερών που ιστορικά αντιστοιχούν στις εκπαιδευτικές διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, στ) κατάργηση ρυθμίσεων που προστατεύουν την μητρότητα και την εγκυμοσύνη.

Τρεις μήνες λοιπόν μετά από αυτήν την αντεργατικότατη ενέργεια των εργοδοτών του χώρου της φροντιστηριακής εκπαίδευσης- σε συνδυασμό με πλείστες άλλες αντεργατικές ενέργειες εναντίον των εργαζομένων εκπαιδευτικών του χώρου της ιδιωτικής εκπαίδευσης ξένων γλωσσών-, με το κεφάλαιο Θ´ του μεσοπρόθεσμου με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού» και με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, το Υπουργείο Οικονομικών βάζει ταφόπλακα σε όλα τα μικρά φροντιστήρια, ενώ παράλληλα ενισχύει κατάφωρα τους μεγάλους φροντιστηριούχους.

Συγκεκριμένα:
Απαλείφει κάθε σοβαρό κριτήριο για την ίδρυση εκπαιδευτικών φροντιστηρίων συμπεριλαμβανομένων των ξενόγλωσσων, επιτρέποντας σε μη εκπαιδευτικούς την ίδρυση παρόμοιων επιχειρήσεων.
Επιτρέπει την δημιουργία επιχειρήσεων από νομικά πρόσωπα.
Προβλέπει κτιριακές προϋποθέσεις που ενώ εκ πρώτης όψεως αναγιγνώσκονται ως θετικές για τον ωφέλιμο χώρο του μαθητή με τη δεύτερη ανάγνωση τίθεται θέμα του κατά πόσον η ρύθμιση συνεισφέρει στη δημιουργία συνθηκών ασφυξίας για μικρές και πολύ μικρές μονάδες ξένων γλωσσών.
Οι μεν καινούριες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας θα χορηγούνται μόνο αν πληρούνται εξωπραγματικές κτηριακές και άλλες προϋποθέσεις, οι δε υπάρχουσες λήγουν στις 31.8.2013 και θα ανανεωθούν μόνο αν πληρούνται οι ίδιες οι προϋποθέσεις και μετά την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Είναι σαφές ότι η ψήφιση του νέου πακέτου μέτρων, και μάλιστα όλων σε ένα άρθρο, έδωσε την ευκαιρία σε γνωστούς και συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κύκλους να «περάσουν» αλλαγές στα ανωτέρω θέματα που αφορούν στους κανόνες που διέπουν τον τρόπο ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΞΓ και τις αδειοδοτήσεις τους.

Όλα τα ανωτέρω οδηγούν σε αναγκαστικές συγκεντρώσεις, αλλά και μέσω των συγκεντρώσεων σε συνθήκες παραπέρα ανάπτυξης και διόγκωσης.
Στο πλαίσιο αυτό, είναι γνωστές οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ για την ιδιωτική εκπαίδευση και τις ξένες γλώσσες, όπως και η θέση του για την αναβάθμιση της Δημόσιας εκπαίδευσης.
Η συνολική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για το δημόσιο σχολείο προωθεί αποφασιστικά την οικονομική ανακούφιση των οικογενειών, που αιμορραγούν από τις δαπάνες για τη φροντιστηριακή και λοιπή εκπαιδευτική ενίσχυση των παιδιών τους. Στοχεύει στο μηδενισμό των δαπανών του οικογενειακού προϋπολογισμού για εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μέσα από την παράλληλη αναβάθμιση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων κ.λπ. στο δημόσιο σχολείο, αλλά και στη ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών της ζωής των μαθητών.
Η αναβάθμιση της δημόσιας δωρεάν παιδείας που επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ, οδηγεί στη συρρίκνωση της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Στο μεταξύ, τόσο τα ιδιωτικά όσο και τα δημόσια σχολεία θα πρέπει να πληρούν κοινούς και αυξημένους ποιοτικούς όρους λειτουργίας ενώ φυσικά θα πρέπει να διασφαλίζονται πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

Παρότι ο κλάδος αποτελείται περίπου από 7.000 μέλη και απασχολεί περίπου 22.000 εργαζόμενους ανά τη χώρα, όχι μόνο δεν κλήθηκε σε διαβούλευση και κατάθεση προτάσεων, αλλά αιφνιδιάστηκε πλήρως από την ψήφιση των μέτρων που ρυθμίζουν την τύχη και την επιβίωσή του.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
– Έχουν εκτιμήσει ποιες θα είναι οι συνέπειες για τα μικρά φροντιστήρια;
– Προτίθενται να προβούν άμεσα στην ακύρωσή του;
– Είναι άραγε συνειδητή η επιλογή τους να «εξολοθρεύσουν» τα κοινωνικά στρώματα ένα-ένα τάχιστα; Μόλις τρεις μήνες πριν αποδέχθηκαν αντιδημοκρατικές και αντικοινωνικές συμπεριφορές που οδήγησαν τους απασχολούμενους στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης με εργασιακές συνθήκες Μεσαίωνα, και σήμερα έρχονται και προωθούν την εξολόθρευση των μικρών φροντιστηρίων.
 
Οι υπογράφοντες βουλευτές:
Ουζουνίδου Ευγενία
Κουράκης Αναστάσιος
Δριτσέλη Παναγιώτα
Κριτσωτάκης Μιχάλης
Δρίτσας Θοδωρής
Σακοράφα Σοφία
Κανελλοπούλου Μαρία
Μιχαλάκης Νίκος
Σταμπουλή Αφροδίτη
Διαμαντόπουλος Βασίλης
Γεροβασίλη Όλγα
Ιγγλέζη Αικατερίνη
Χατζηλάμπρου Βασίλης
Κυριακάκης Βασίλης
Τριανταφύλλου Μαρία
Αμανατίδης Γιάννης
Τσουκαλάς Δημήτρης
Πετράκος Θανάσης
Γεωργοπούλου Έφη
Γελαλής Δημήτρης