Ερωτηματολόγιο για τη διδασκαλία της Γραμματικής στο μάθημα “Γερμανικά ως ξένη γλώσσα”

Αγαπητοί συνάδελφοι,

ονομάζομαι Γιώργος Βρεκούσης και είμαι καθηγητής Γερμανικών στην περιφέρεια της διεύθυνσης Β/βάθμιας εκπαίδευσης Α' Πειραιά. Παρακολουθώ το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου «Μεταπτυχιακή ειδίκευση καθηγητών Γερμανικής γλώσσας», στα πλαίσια του οποίου κάνω τη διπλωματική μου εργασία με τίτλο: “Grammatikunterricht aus der Perspektive der Lehrenden”.

Στην παρακάτω διεύθυνση θα βρείτε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τη διδασκαλία της Γραμματικής στο μάθημα «Γερμανικά ως ξένη γλώσσα». Η συμπλήρωσή του είναι ανώνυμη και δεν θα σας πάρει περισσότερο από δέκα λεπτά. Στόχος του ερωτηματολογίου είναι η συλλογή δεδομένων σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας της Γραμματικής της γερμανικής γλώσσας στο ελληνικό σχολείο.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,
με εκτίμηση
Γιώργος Βρεκούσης

Σύνδεσμος για το ερωτηματολόγιο: http://goo.gl/forms/1KPExn6Yyj