Επιτροπή Ερευνών: Συλλογή στοιχείων για την «Τράπεζα Θεμάτων»

Καλούνται οι συνάδελφοι Γερμανικής Φιλολογίας που δίδαξαν κατά το τρέχον σχολικό έτος στην Α´ Λυκείου τη Γερμανική Γλώσσα και η προαγωγική εξέταση των μαθητών και των μαθητριών τους έγινε με την «Τράπεζα Θεμάτων», να αποστείλουν στην Επιτροπή Ερευνών της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. τα παρακάτω στοιχεία, ώστε να μπορέσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποκτήσει μια πλήρη, αντιπροσωπευτική για όλη την επικράτεια, εικόνα. Παρακαλούμε ενημερώστε τους συναδέλφους για την παραπάνω ανακοίνωση.

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α´ ΛΥΚΕΙΟΥ

A. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ……………………………………………………………………..

B. ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ Α´ ΛΥΚΕΙΟΥ: ……

Γ. ΜΗ ΠΡΟΑΧΘΕΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ: …… (Αριθμητικά)  …… % (ΠΟΣΟΣΤΟ)

Δ. ΜΗ ΠΡΟΑΧΘΕΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ»:
    ΑΓΓΛΙΚΑ: ……
    ΓΑΛΛΙΚΑ: ……
    ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: ……

Τα στοιχεία της κάθε επιμέρους σχολικής μονάδας δε θα δημοσιοποιηθούν, αλλά θα χρησιμοποιηθούν στην εξαγωγή των συνολικών πανελλαδικών ποσοστών.

Αποστολή στοιχείων στο: forschung@deutsch.gr