Επιτροπή Ερευνών Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε: Επεξεργασία υποχρεωτικών μετατάξεων κλάδου ΠΕ07

Στον επισυναπτόμενο πίνακα παρατίθενται με κριτήριο τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία μετατάσσονται οι 272 εκπαιδευτικοί Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07). Καταγράφεται επίσης η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την οποία μετατάχθηκαν. Εάν η μετακίνηση έγινε εντός της ίδια Διεύθυνσης (π.χ. από την Δ/νση Δ.Ε. Α´ Αθήνας στη Δ/νση Π.Ε. Α´ Αθήνας), η μετάταξη καταγράφεται στη στήλη «ΕΝΤΟΣ», εάν ο μετατασσόμενος μετακινήθηκε από άλλη περιοχή καταγράφεται στη στήλη «ΕΚΤΟΣ».

Επιτροπή Ερευνών Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε: Επεξεργασία υποχρεωτικών μετατάξεων κλάδου ΠΕ07

b68fd63ca41d49bfc1b18251202c053fENOSI_metataxeis_PE07_ana_periochi.xls