Επιστροφή συναδέλφισσας στην εκπαίδευση

Με την υπ’ αριθμ. 117744/Η/25−07−2014 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων η συνάδελφος Γερμανικής Φιλολογίας ΤΟΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ επανέρχεται στην εκπαίδευση, αφού έγινε δεκτή η αίτησή της, με την οποία ζητούσε την ανάκληση της μετάταξής της σε θέση διοικητικού κλάδου. Σύμφωνα με την ΥΑ η συνάδελφος επανέρχεται στη ΔΔΕ Πρέβεζας ως εκπαιδευτικός Γερμανικής Φιλολογίας.

Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

deutschfile1_bce5904bd556a273a1b6d0fc8b1c4bc4_2985.pdf