Επιστημονικές Ενώσεις ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20 & ΠΕ32 – Μετατάξεις στην Α/θμια: Αναπάντητα ερωτήματα 22.857 εκπαιδευτικών (22.08.2012)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Ε.ΚΑ.Π.)
www.pekap.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)
www.deutsch.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΚΓ ΠΕ)
www.apf.gr
——–
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΣΥΚΑΓΑ)
www.pasykaga.gr
——–
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΣΚΓ ΠΠ)

www.aplf.gr

ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΕΝ.ΕΚ.Ε.Μ.)
www.art-teachers.com

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε.ΣΥ.Θ)
www.pesyth.gr


                                                                                        
                                                                             Αθήνα, 20 Αυγούστου 2012

ΠΡΟΣ
                                                          κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
                                                           κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α
Δ.Σ. ΟΛΜΕ
Δ.Σ. ΔΟΕ

ΘΕΜΑ: «Μετατάξεις στην Α/θμια: Αναπάντητα ερωτήματα 22.857 εκπαιδευτικών*»
 
Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

Παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις μας, με εσάς και στελέχη του Υπουργείου, είμαστε αναγκασμένοι να επανέλθουμε για το θέμα των μετατάξεων των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19/20 και ΠΕ32 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καθώς στην από 25/7/2012 επιστολή μας δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση.

Ενώ μας είχατε διαβεβαιώσει ότι για τις μετατάξεις αναζητάτε το νομικό πλαίσιο στο οποίο θα στηριχθούν και αφού έχουν παρέλθει 2 μήνες από τότε που έχει τεθεί το θέμα στη νομική υπηρεσία του Υπουργείου και παρόλο που υφίσταται νομικό πλαίσιο για τις μετατάξεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο από την Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση η επίκληση της μη ύπαρξης νομικού πλαισίου δεν καθησυχάζει τους συναδέλφους, οι οποίοι θεωρούν το όλο θέμα προεκλογικό πυροτέχνημα, την υλοποίηση του οποίου προσπαθείτε να αποφύγετε.

Η ανησυχία των συναδέλφων εντάθηκε μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της 10ης Αυγούστου 2012 του νόμου 4076 «Ρυθμίσεις θεμάτων ΑΕΙ και άλλες διατάξεις», με τον οποίο ρυθμίζονται εκτός των θεμάτων των ΑΕΙ μια σειρά άλλα θέματα (καθαρισμός σχολείων, ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό κ.α.), δεν περιλαμβάνονται όμως τυχόν αναγκαίες ρυθμίσεις που θα οδηγούσαν στην άμεση υλοποίηση των μετατάξεων.

Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε να μας απαντήσετε στα εύλογα ερωτήματά των 22.875* εκπαιδευτικών που εκπροσωπούμε:

1. Θα φροντίσετε να επισπευστούν οι διαδικασίες για την επίλυση των ενδεχόμενων νομικών κωλυμάτων άμεσα, ώστε να μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία των μετατάξεων το τρέχον σχολικό έτος;

2. Θα ανακοινώσετε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών υλοποίησης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Σύσταση κλάδων Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών μαθημάτων, Πληροφορικής, Δραματικής Τέχνης και Θεατρικών Σπουδών εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ, αρ. φύλλου 1493, τ. Β, 4 Μαΐου 2012), ώστε να αποκατασταθεί το απαραίτητο κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στην Πολιτεία και τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς της;

* Πίνακας: Εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19/20, ΠΕ32

ΚΛΑΔΟΣ                  Μόνιμα υπηρετούντες        Εγγεγραμμένοι        Εγγεγραμμένοι
                                    εκπαιδευτικοί                στον πίνακα               στον πίνακα
                                 
30/07/2012 (1)              αναπληρωτών (2)    αναπληρωτών  
                                                                                                        μηδενικής
                                                                                                      προϋπηρεσίας (2)
ΠΕ05 – Γαλλικής                    3.163                       1.115                               699

ΠΕ07 – Γερμανικής                1.744                          948                               364

ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών           1.398                          496                               536

ΠΕ 19/20 – Πληροφορικής     7.004                       1.511                             2.814

ΠΕ 32 – Θεατρικών Σπουδών    64                           462                               539

ΣΥΝΟΛΑ                               13.373                      4.532                           4.952


(1) Πηγή: Δ/νση Προσωπικού Δ/θμιας Εκπ/σης, Τμήμα Β´, επεξεργασία Θέμης Κοτσιφάκης γ.γ. ΟΛΜΕ
(2) Πηγή: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. – Πρώτη ανάρτηση πινάκων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (13-08-2012) στο http://e-aitisi.sch.gr

Με εκτίμηση

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Επιστημονικών Φορέων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ