Επιστημονικές ενώσεις ΠΕ05-07: Συνάντηση με τον κ. Ιωάννη Κουμέντο, Περιφερειακό Διευθυντή Εκπ/σης Αττικής


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΚΓ ΠΕ)

www.apf.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)
www.deutsch.gr


Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επιστημονικές Ενώσεις Γαλλικής-Γερμανικής: Συνάντηση με τον κ. Ιωάννη Κουμέντο, Περιφερειακό Διευθυντή Εκπ/σης Αττικής


Σήμερα, 14 Δεκεμβρίου 2012, η Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε κα. Κατερίνα Γκριτζαλιώτη και η Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε. κα. Κατερίνα Τσιχλή είχαν συνάντηση διάρκειας μιάμισης ώρας με τον Περιφερειακό Διευθυντή Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής κ. Ιωάννη Κουμέντο. Σε τμήμα της συνάντησης κλήθηκε και συμμετείχε και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Χρήστος Αναστόπουλος.

Μεταφέρουμε παρακάτω τα θέματα που τέθηκαν και τις απαντήσεις που λάβαμε:
Α) Ο κ. Κουμέντος διαβεβαίωσε τις εκπροσώπους των επιστημονικών ενώσεων Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας, πως το γεγονός πως ακόμη δεν έχουν προσληφθεί αναπληρωτές των συγκεκριμένων κλάδων για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών στα δημοτικά σχολεία, σε καμία περίπτωση δεν θα οδηγήσει στη διδασκαλία της μίας ή της άλλης γλώσσας, ανάλογα με το διαθέσιμο εκπαιδευτικό, χωρίς να ληφθεί υπόψη η επιλογή των μαθητών. Όπως διευκρίνισε ο κ. Κουμέντος κάτι τέτοιο εξάλλου είναι παράνομο, αφού οι μαθητές επιλέγουν τη Ξένη Γλώσσα (Γαλλική ή Γερμανική) που επιθυμούν να διδαχθούν στην Ε´ και ΣΤ´ Δημοτικού και κανείς δε μπορεί αυθαίρετα, παρακάμπτοντας το νόμο, να τους αναγκάσει να διδαχθούν άλλη Ξένη Γλώσσα από αυτήν που επέλεξαν.

Β) Για τις 945 μετατάξεις εκπαιδευτικών των κλάδων Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Πληροφορικής, Δραματικής τέχνης και Θεατρικών Σπουδών από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ο κ. Κουμέντος και ο κ. Αναστόπουλος δεσμεύτηκαν πως μέχρι το αργότερο την Τετάρτη 19.12.2012 η Περιφέρεια Αττικής θα έχει ολοκληρώσει την κατανομή των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ομάδες σχολείων και σε καθορισμό των όμορων ομάδων. Η διαδικασία γίνεται σε όλη τη χώρα, καθώς στις ομάδες σχολείων θα καταστεί δυνατόν να τοποθετηθεί εκπαιδευτικός για τη διδασκαλία της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας (Γερμανικής ή Γαλλικής), αφού είναι αδύνατον λόγω των σημερινών περιορισμών στη διδασκαλία του μαθήματος (διδάσκεται μόνο στην Ε´ και ΣΤ´ δημοτικού για δύο ώρες την εβδομάδα) να συμπληρώσει κάποιος ωράριο μόνο σε ένα δημοτικό σχολείο.

Γ) Σε ό,τι αφορά τις συμπτύξεις τμημάτων, ο κ. Κουμέντος επεσήμανε πως, βάσει εγκυκλίου, είναι αναγκαίες και νόμιμες με ανώτερο όριο τους (αυστηρά) 25 μαθητές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τους 30 μαθητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεδομένων των αναγκών εξοικονόμησης προσωπικού εν καιρώ κρίσης και σε πολλές περιπτώσεις της έλλειψης επαρκών κτιριακών εγκαταστάσεων.

Το Δελτίο τύπου

853665fc08fe34bcd66df57da6a82a16PE05_07_synandisi_perif_Attikis_121214.doc