Επιστημονικές ενώσεις Γερμανικής-Γαλλικής: Συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΚΓ ΠΕ)

www.apf.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)

www.deutsch.gr

 

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σήμερα, Πέμπτη 31-7-2014, η Πρόεδρος
Δ. Μαυροματάκη και  η έφορος Σ.
Σκαρτσιούνη του Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε. Ελλάδας (
APF FU Grèce), η Πρόεδρος Σ. Τίλε, η Γ.Γ. Κ.
Γκριτζαλιώτη, ο ταμίας Ι. Καρατσιομπάνης της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών
Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. είχαν συνάντηση με το σύμβουλο του Υπουργού Παιδείας
για θέματα Εκπαίδευσης κ. Δ. Νικηφόρο.

Στη συνάντηση, η οποία διεξήχθη σε
θετικό κλίμα, οι εκπρόσωποι των συλλογικών φορέων των εκπαιδευτικών Γερμανικής
και Γαλλικής γλώσσας έθεσαν τα άμεσα και επείγοντα αιτήματα του κλάδου, όπως η
ίδρυση οργανικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, οι ώρες διδασκαλίας και η επέκταση
της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας και στα 
μαθήματα επιλογής στο Λύκειο και το θέμα των αναθέσεων. Κατέθεσαν και
σχετική επιστολή.

Ζητήσαμε επίσης να εκδοθεί εγκύκλιος
προς τους Δ/ντες Π/θμιας Εκπ/σης ώστε να ληφθεί μέριμνα, αξιοποιώντας τις
δυνατότητες που προσφέρει ο νόμος, οι συνάδελφοι της Π/θμιας να μετακινούνται
για συμπλήρωση του ωραρίου τους σε όσο το δυνατόν λιγότερες σχολικές μονάδες,
έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Για
τη δημιουργία και τη λειτουργία των τμημάτων β’ ξένης γλώσσας σε Δημοτικά και
Γυμνάσια ζητήσαμε να μειωθεί ο ανώτερος αριθμός μαθητών ανά τμήμα.

Επιπλέον, να προχωρήσει η εφαρμογή
του προγράμματος ΕΣΠΑ για τη ξενόγλωσση εκπαίδευση την Π/θμια το οποίο έχει ήδη
εγκριθεί από τους αρμόδιους φορείς και καθυστερεί η υλοποίησή του.

Οι μεταθέσεις, παρότι έγιναν σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις των ΠΥΣΔΕ και όχι τα στοιχεία του Υπουργείου, ήταν σχεδόν
ανύπαρκτες για τις ειδικότητές μας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ΠΥΣΔΕ θα
γίνουν και οι αποσπάσεις.

Ο κ. Δ. Νικηφόρος  μας άκουσε με προσοχή και συζήτησε μαζί μας τις
παραμέτρους των θεμάτων μας, διαβεβαίωσε ότι όλα τα σχετικά ζητήματα υπάρχει η
πρόθεση να ρυθμιστούν με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, την
παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στους μαθητές και την άρση των αδικιών που
προκλήθηκαν από προηγούμενες αποφάσεις.