Επιστημονικές ενώσεις Γερμανικής – Γαλλικής: Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΥΛΙΟΣ -Ανοικτή επιστολή στους συναδέλφους του κλάδου ΠΕ02

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΣΚΓ ΠΕ)
www.apf.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΣΥΚΑΓΑ)
www.pasykaga.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΣΚΓΓΦ ΠΠ)
www.aplf.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)
www.deutsch.gr

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ02

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΥΛΙΟΣ

Σε πολλές Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας υπάρχουν πιέσεις και κινητοποιήσεις συναδέλφων του κλάδου ΠΕ02 (απόφοιτοι των Τμημάτων Φιλολογίας, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας κ.λπ), με στόχο τους εκπαιδευτικούς των Ξένων Φιλολογιών και το δικαίωμά τους στην ανάθεση του μαθήματος της Ιστορίας και της κατοχύρωσης της οργανικής τους θέσης.
Είναι γεγονός ότι αδυνατούμε να αντιληφθούμε την πρόσφατη εμμονή των συναδέλφων του κλάδου ΠΕ02 εναντίον των εκπαιδευτικών των Ξένων Φιλολογιών, ενώ όλοι μαζί φοιτήσαμε στις Φιλοσοφικές Σχολές των πανεπιστημίων μας, όπως δεν κατανοούμε και κάθε «επίθεση» κάποιας ειδικότητας εναντίον κάποιας άλλης.

Συνάδελφοι του κλάδου ΠΕ02,
εχθρός σας δεν είναι ο συνάδελφός σας, με τον οποίο υφίσταστε τις ίδιες πιέσεις, τις ίδιες επιπτώσεις της ασκούμενης παράλογης εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι υπεραριθμίες σε όλες τις ειδικότητες προέκυψαν από τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων και ειδικοτήτων, την αύξηση του διδακτικού ωραρίου, τις αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματα.
Η αμφισβήτηση των επιστημονικών προσόντων συναδέλφων και των πτυχίων τους, δίνει έρεισμα στο Υπουργείο Παιδείας και στο ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) αμφισβήτησης των επιστημονικών προσόντων και άλλων ειδικοτήτων, που αυτή τη στιγμή μπορεί να αισθάνονται «ασφαλείς», αφού έχουν ως Α´ και Β´ ανάθεση πληθώρα μαθημάτων. Να υπενθυμίσουμε όμως την εξειδίκευση, πριν από μερικά χρόνια, των αναθέσεων στον κλάδο ΠΕ04 και τα προβλήματα που αυτή συνεχίζει να δημιουργεί στους συναδέλφους Φυσικούς, Χημικούς, Βιολόγους, Γεωλόγους κ.λπ.

Απέναντί μας έχουμε τη διχαστική πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, που υποταγμένη στην πολιτική των μνημονίων, προωθεί μέτρα και αποφάσεις με στόχο τη διαθεσιμότητα, τις υποχρεωτικές μετακινήσεις και την απόλυση εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

Συνάδελφοι του κλάδου ΠΕ02,
σας καλούμε σε κοινό αγώνα για την ανατροπή αυτής της εκπαιδευτικής πολιτικής, που μας διχάζει, καταστρέφει τη Δημόσια Εκπαίδευση και οδηγεί στην επαγγελματική και ηθική εξόντωση τους εκπαιδευτικούς.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Τα Διοικητικά Συμβούλια των επιστημονικών ενώσεων
των εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας

Επιστημονικές ενώσεις Γερμανικής - Γαλλικής: Ανοικτή επιστολή στους συναδέλφους του κλάδου ΠΕ02

2296af5563b2061aa1d88124a37eecb7PE05_07_Anoikti_epistoli_PE02.doc