Επιστημονικές ενώσεις Γερμανικής – Γαλλικής: Δελτίο τύπου για τις μετατάξεις, το Λύκειο και τις αποσπάσεις (30.08.2013)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΚΓ ΠΕ)
www.apf.gr
——–
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΣΚΓΓΦ ΠΠ)
www.aplf.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)
www.deutsch.gr

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα, Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013, η Πρόεδρος του Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε Ελλάδας (APF FU Grèce), Μαυροματάκη Δέσποινα, εκπροσωπώντας και το Σύλλογο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Π.Π. (APLF) και η Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε., Γκριτζαλιώτη Κατερίνα, είχαν συναντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ
Η διαδικασία των υποχρεωτικών μετατάξεων παρουσίασε πολλά προβλήματα και ήταν αδιαφανής. Στις ερωτήσεις που θέσαμε, καταθέτοντας τις ενστάσεις και τις καταγγελίες των συναδέλφων Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας από όλη την Ελλάδα, δεν πήραμε καμιά σαφή απάντηση. Η συνήθης απάντηση ήταν ότι η διαδικασία αποφασίστηκε και προχώρησε από το γραφείο του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Κ. Αρβανιτόπουλου, χωρίς την εμπλοκή κανενός αρμοδίου Υπηρεσιακού και Διοικητικού παράγοντα.
Στην ερώτηση, πώς είναι δυνατόν συνάδελφοι με λιγότερα μόρια να τοποθετήθηκαν σε θέσεις που διεκδικούσαν συνάδελφοι με περισσότερα μόρια, η απάντηση των υπηρεσιακών παραγόντων του Υ.ΠΑΙ.Θ. ήταν ότι αυτό είχε να κάνει με τον αριθμό των πλεοναζόντων του ΠΥΣΔΕ προέλευσης (Δ/νση Β/θμιας οργανικής θέσης).
Είναι πιθανόν να ακολουθήσει και β´ φάση μετατάξεων για τα εναπομείναντα κενά, για την οποία όμως κανείς δεν ήταν σε θέση να μας ενημερώσει πότε, με ποια κριτήρια και ποια διαδικασία θα γίνει.
ΖΗΤΗΣΑΜΕ:
–    Να μας ενημερώσει επίσημα η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ, γιατί δεν έχει υλοποιηθεί έως σήμερα η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. Πρωτ. 50200/Δ1/4-5-2012 με θέμα «Σύσταση κλάδων Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Πληροφορικής, Δραματικής Τέχνης και Θεατρικών Σπουδών εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (εθελούσιες μετατάξεις 945 εκπαιδευτικών των παραπάνω κλάδων σε οργανικές θέσεις)
–    Να δημοσιοποιηθούν όλα τα στοιχεία των μετατασσομένων συναδέλφων, και όχι μόνο το ονοματεπώνυμα, ο κλάδος και η θέση μετάταξής τους, ώστε να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία για το νόμιμο της διαδικασίας και τις τοποθετήσεις. Αποτελεί οπισθοδρόμηση και έλλειμμα δημοκρατίας να μη μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει πλήρη γνώση των δεδομένων που τον αφορούν, όπως συμβαίνει στις υπόλοιπες υπηρεσιακές μεταβολές (προσλήψεις αναπληρωτών, μεταθέσεις μονίμων κ.λπ.). Για να καλυφθεί αυτό το έλλειμμα απαιτείται άμεσα η δημοσιοποίηση για κάθε μετατασσόμενο των παρακάτω στοιχείων: Μόρια συνολικής προϋπηρεσίας, μόρια συνθηκών διαβίωσης, μόρια οικογενειακών λόγων, μόρια κατοχής επιπλέον πτυχίων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών.

Καλούμε τους συναδέλφους να καταθέσουν ενστάσεις και αιτήσεις επανεξέτασης της αίτησής τους.

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Καταθέσαμε εκ νέου το αίτημα για διδασκαλία 2 Ξένων Γλωσσών τόσο στο Γενικό Λύκειο όσο και στο Επαγγελματικό Λύκειο, ώστε να εξασφαλίζεται η ισοτιμία και των δύο τύπων Λυκείου.

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ
Με ευθύνη του Υ.ΠΑΙ.Θ δεν έχουν έως αυτή τη στιγμή προχωρήσει οι υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών (αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ και σε φορείς). Επειδή τη Δευτέρα 2/9/2013 καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία της οργανικής τους θέσης και μπορεί σε ελάχιστες ημέρες να αποσπαστούν σε άλλη περιοχή, ζητήσαμε να υπάρξει ειδική ρύθμιση, ώστε να μην αναγκαστούν να προβούν στις οικονομικές δαπάνες μιας άσκοπης μετακίνησης και να αναλάβουν υπηρεσία σε οποιαδήποτε ΔΔΕ επιθυμούν.