Επισημάνσεις, παρατηρήσεις και προτάσεις του επιστημονικού φορέα των εκπαιδευτικών Γερμανικής γλώσσας για την ομαλή λειτουργία του θεσμού της διδασκαλίας της Β’ Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 Σε συνέχεια της συνάντησης
της Προέδρου της ΠΕΚΑΓΕΠΕ με τη Διευθύντρια της μεγαλύτερης Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
της χώρας (Α´ Αθήνας στις 30.07.2014) ακολουθεί αναλυτικό κείμενο του Δ.Σ. της ΠΕΚΑΓΕΠΕ
με θέμα:
«Επισημάνσεις,
παρατηρήσεις και προτάσεις του επιστημονικού φορέα των εκπαιδευτικών Γερμανικής
γλώσσας για την ομαλή λειτουργία του θεσμού της διδασκαλίας της Β’ Ξένης
Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».
Η Πρόεδρος της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε κ.
Στεφανία-Μπετίνα-Αλβίνα Τίλε θα συμμετάσχει στις ημερίδες του Σεπτεμβρίου σε
Θεσσαλονίκη και Αθήνα στη δημόσια διαβούλευση με θέμα: «Η διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία». Για την
καλύτερη προετοιμασία των εκδηλώσεων δίδεται η δυνατότητα, ειδικά σε όσους/ες
αδυνατούν να παραβρεθούν, να στείλουν γραπτές παρεμβάσεις – μέχρι την Πέμπτη
04.09.2014 – στο
info@deutsch.gr

  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τ.Θ. 51717  Τ.Κ. 14503 Αθήνα

EFax: 15102017899

 

Αθήνα, 29-08-2014

Αρ. Πρωτ.: 62/2014

 

 

 

ΠΡΟΣ:

      Διευθύντρια Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Α’ Αθήνας κ. Δήμητρα Χατζημανώλη

ΚΟΙΝ.:

     
Προϊσταμένη Τμήματος  Εκπαιδευτικών Θεμάτων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας κ. Ειρήνη Καλλιγιαννάκη

ΘΕΜΑ: «Επισημάνσεις, παρατηρήσεις και προτάσεις του
επιστημονικού φορέα των εκπαιδευτικών Γερμανικής γλώσσας για την ομαλή
λειτουργία του θεσμού της διδασκαλίας της Β’ Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση»

 

Αξιότιμη κυρία Χατζημανώλη,

Σε συνέχεια της
προγραμματισμένης συνάντησης που είχατε με την Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης
Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κα. Στεφανία Μπετίνα
Αλβίνα Τίλε στις 30.07.2014 με σκοπό την αποτίμηση της λειτουργίας του θεσμού
της Β’ Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Α’ Αθήνας κατά το σχολικό έτος
2013-2014 μετά την υποχρεωτική μετάταξη στην βαθμίδα αυτή εκπαιδευτικών των
κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 τον Αύγουστο του 2013, προχωρούμε με την παρούσα και στην
έγγραφη αποτύπωση τόσο των πολυποίκιλων προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά την
διάρκεια του περασμένου σχολικού έτους και τα οποία και αποτέλεσαν αντικείμενο
της συζήτησής σας με την Πρόεδρό μας κατά την διάρκεια της ως άνω αναφερθείσας
συνάντησης όσο και των προτάσεών μας για την – στο βαθμό του δυνατού – θεραπεία
αυτών. Θα θέλαμε μάλιστα σε αυτό το σημείο να υπογραμμίσουμε ιδιαίτερα ότι τα
ως άνω αναφερόμενα προβλήματα δεν περιορίστηκαν μόνο στους ίδιους τους
εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων Γερμανικής και Γαλλικής Γλώσσας, αλλά επηρέασαν
σε σημαντικό βαθμό τόσο την ομαλή λειτουργία των εκάστοτε σχολικών μονάδων όσο και
της ίδιας της Υπηρεσίας σας.

 

Όπως ήδη τονίσαμε
δια μέσω της Προέδρου μας κατά την διάρκεια της προαναφερθείσας συνάντησης
κατανοούμε ότι πολλές από τις αστοχίες που σημειώθηκαν κατά την διάρκεια του
σχολικού έτους οφείλονται κατά κύριο λόγο στον βεβιασμένο και όπως όλα
καταδεικνύουν χωρίς σοβαρό σχεδιασμό τρόπο με τον οποίο το Υ.ΠΑΙ.Θ. επέλεξε να
προχωρήσει στην υποχρεωτική μετάταξη συνολικά περίπου 4.000 εκπαιδευτικών διαφόρων
ειδικοτήτων. Υπενθυμίζεται ότι αυτές όχι μόνον έλαβαν χώρα εν μεν μέσω θέρους
και συγκεκριμένα κατά την διάρκεια αιχμής των καλοκαιρινών διακοπών (13
Αυγούστου 2013) τόσο των εκπαιδευτικών όσο και της πλειοψηφίας των εργαζόμενων,
αλλά και λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη του σχολικού έτους 2013-2014,
πράγμα που εκ των πραγμάτων δεν επέτρεψε στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης να προετοιμαστούν κατάλληλα, προκειμένου να υποδεχτούν με τον
προσφορότερο δυνατό τρόπο τους μεταταχθέντες σε αυτές συναδέλφους ειδικοτήτων.

 

Είναι δε
αξιοσημείωτο, ότι μετά την παρέλευση ακριβώς ενός έτους από την πραγματοποίηση
των υποχρεωτικών μετατάξεων και παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις από
μεριάς του Υπουργείου δεν έχουν ιδρυθεί ακόμα οργανικές θέσεις για τους κλάδους
των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών, τη στιγμή που κάτι τέτοιο όχι μόνο αποτελεί
βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της διδασκαλίας της Β’ Ξένης Γλώσσας
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλά ταυτόχρονα και θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα
των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων η μη εκπλήρωση του οποίου καταστρατηγεί την αρχή
της και από του Συντάγματος προβλεπόμενης ίσης αντιμετώπισης όλων των εργαζομένων.
Χαρακτηριστικό μάλιστα και ταυτόχρονα κραυγαλέο παράδειγμα της άνισης
μεταχείρισης των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών έναντι των συναδέλφων τους,
αποτελεί το γεγονός ότι οι πρώτοι εξαιρέθηκαν από το δικαίωμα συμμετοχής τους
στην διαδικασία των μεταθέσεων, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά
της εκπαίδευσης με το επιχείρημα μάλιστα ότι δεν κατέχουν οργανικές θέσεις, αυτές
δηλαδή που οι ίδιοι μετ’ επιτάσεως διεκδικούν, αλλά το Υπουργείο, για λόγους
που μόνον το ίδιο γνωρίζει, δεν έχει ιδρύσει.

 

Παρά όμως την
απαράδεκτη αυτή κατάσταση το σύνολο των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών και
ειδικότερα των κλάδων Γερμανικής ΠΕ07 και Γαλλικής ΠΕ05 Γλώσσας που
αντιμετωπίζουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα λόγω του μεγάλου αριθμού σχολικών
μονάδων στις οποίες υπηρετούν προκειμένου να συμπληρώσουν το ωράριό τους, δεν
έπαψαν στιγμή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο ακέραιο με σοβαρότητα, επαγγελματισμό,
παιδαγωγική και διδακτική συγκρότηση και πάνω απ’ όλα με αίσθημα ευθύνης
απέναντι στους μικρούς μαθητές/τριες και τους γονείς τους. Η στάση τους μάλιστα
αυτή ενισχύεται καθημερινά από την αγάπη με την οποία οι μικροί μαθητές και οι
μαθήτριές τους έχουν αγκαλιάσει τη Β’ Ξένη Γλώσσα, αλλά και από την έκδηλη
επιθυμία των ίδιων των γονέων τα παιδιά τους να διδαχθούν στην Δημόσια
Εκπαίδευση και τη Β’ Ξένη Γλώσσα με τον καλύτερο τρόπο. Λαμβάνοντας μάλιστα
υπόψη την δυσμενέστατη οικονομική συγκυρία την οποία διέρχεται ο τόπος και ως
εκ τούτου η συντριπτική πλειοψηφία των ίδιων των γονέων, η επιθυμία τους για
την παροχή ποιοτικής και ταυτόχρονα δωρεάν Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης έχει
καταστεί πλέον αναγκαιότητα, δεδομένου ότι ολοένα και περισσότεροι γονείς δεν
διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα για να χρηματοδοτήσουν την εκμάθηση μιας
ξένης γλώσσας και ειδικά της Β’ Ξένης Γλώσσας στην ελεύθερη αγορά.

 

Το Δ.Σ. της
Επιστημονικής Ένωσης των Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης, μέσα από την τακτική επικοινωνία που έχει με τα μέλη του, είναι σε
θέση να  γνωρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί
που εκπροσωπεί προτίθενται να συνεχίσουν να υπηρετούν την Δημόσια Εκπαίδευση με
τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω και εσείς η ίδια είχατε την δυνατότητα να
διαπιστώσετε καθ’ όλη την διάρκεια της περσινής χρονιάς. Ταυτόχρονα όμως εκτιμά
ότι η ιδιαίτερη υπομονή που αυτοί επέδειξαν -κάτι που άλλωστε και εσείς
επισημάνατε στο πλαίσιο της συνάντησής σας με την Πρόεδρο του Δ.Σ.- έχει φτάσει
πλέον στα όριά της και εξαντλείται μέρα με την ημέρα λόγω της σωματικής,
ψυχικής και πνευματικής καταπόνησης που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί ΠΕ07 και ΠΕ05
καθώς και της έντονης απογοήτευσης και της απαξίωσης που έχουν υποστεί και
συνεχίζουν να υφίστανται πάνω από έναν χρόνο τώρα από πλευράς της πολιτικής
ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας.

 

Ταυτόχρονα λοιπόν
με τις εντατικές και διαρκείς προσπάθειές της Ένωσής μας με σκοπό την οριστική
επίλυση της απαράδεκτης αυτής κατάστασης σε επίπεδο Υπουργείου Παιδείας θεωρούμε
σημαντικό να ληφθούν σχετικές πρωτοβουλίες τόσο από πλευράς της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, της μεγαλύτερης Διεύθυνσης όλης της χώρας, όσο και των
λοιπών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να μην επαναληφθούν κατά
το σχολικό έτος 2014-2015 τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια
του προηγούμενου. Βεβαίως είναι σαφές ότι οι όποιες – επιβεβλημένες – ενέργειες
γίνουν τόσο εκ μέρους της Διεύθυνσης, την οποία εσείς κα. Χατζημανώλη είναι
κοινώς παραδεκτό ότι με ιδιαίτερη σοβαρότητα διευθύνετε, όσο και εκ μέρους των
λοιπών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν αναιρούν σε καμία περίπτωση την
ανάγκη άμεσης και οριστικής διευθέτησης του ζητήματος, αποτελούν ωστόσο ένα
καίριο και καθοριστικό βήμα προς την σωστή κατεύθυνση.

Με αυτήν την
πεποίθηση και έχοντας την βεβαιότητα ότι και εσείς συμμερίζεστε τις δίκαιες και
επιστημονικώς τεκμηριωμένες προτάσεις μας, θα θέλαμε να προχωρήσουμε σε αυτό το
σημείο στις παρατηρήσεις μας, αφού προηγουμένως κάνουμε μια σύντομη αλλά
ουσιαστική αναφορά αφενός μεν στις ιδιαιτερότητες και στις εξ αυτών απορρέουσες
δυσκολίες που παρουσιάζουν οι κλάδοι ΠΕ07 και ΠΕ05 καθώς και στις
ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν ειδικά οι περιοχές ευθύνης της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας και έχουν άμεση επίπτωση στους εκπαιδευτικούς των
ειδικοτήτων ΠΕ07 και ΠΕ05 και αφετέρου στα σημαντικότερα προβλήματα που
παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια της παρελθούσης  σχολικής χρονιάς στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Α’ Αθήνας.

 

Ιδιαιτερότητες των κλάδων ΠΕ07 και ΠΕ05 στην
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

·       
Πρόκειται ουσιαστικά για τη μόνη κατηγορία εκπαιδευτικών με υφιστάμενη υποχρέωση μετακίνησης
σε εξαιρετικά μεγάλο αριθμό σχολείων με σκοπό την συμπλήρωση του υποχρεωτικού
ωραρίου. Κάτι τέτοιο μεταφράζεται σε κατ’ ελάχιστον 4, κατά κανόνα 5 και ουκ
ολίγες φορές ακόμα και 7 σχολικές μονάδες.

·       
Σε συνάρτηση με το παραπάνω σημείο υπάρχει η εκ των
πραγμάτων ανάγκη διαρκούς μετακίνησης από την μία σχολική μονάδα στην άλλη, η
οποία  χρονικά απαιτεί –πλην ελαχίστων
εξαιρέσεων- μια διδακτική ώρα, έχοντας σαν αποτέλεσμα την ύπαρξη πολλών «κενών».
Αυτά αυξάνουν με την σειρά τους   άμεσα το ωράριο των εκπαιδευτικών, ενώ ακόμα και
στη σπάνια  περίπτωση που τα κενά δεν
υπερβαίνουν τα «κενά» που είθισται να έχουν οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί, αυτά
δεν μπορούν να αξιοποιηθούν με ουσιαστικό και «εποικοδομητικό»  τρόπο από τους εκπαιδευτικούς των  ειδικοτήτων, πράγμα που θα σήμαινε ενδεικτικά
τα εξής: Χρόνος για την πραγματοποίηση συναντήσεων με τους γονείς και κηδεμόνες
των μαθητών τους, επαφή με συναδέλφους και Διευθυντές των εκάστοτε σχολικών
μονάδων,  με σκοπό μεταξύ άλλων την
ενημέρωση σχετικά με θέματα που άπτονται της σχολικής πραγματικότητας, επαφή με
τους ίδιους τους μαθητές, συμμετοχή σε διάφορες δραστηριότητες, συμμετοχή σε
συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων, 
αναγκαία ξεκούραση καθώς και πλήρης εξαίρεση από πολλές άλλες
δραστηριότητες, δράσεις, εκδρομές κλπ.

·       
Υφίστανται σημαντικοί περιορισμοί αναφορικά με την
δυνατότητα μετακίνησης των εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων ΠΕ05 και ΠΕ07 λόγω του
ισχύοντος ωριαίου προγράμματος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με το οποίο
δεν υπάρχουν διαλείμματα –και άρα κενά- μεταξύ πρώτης-δεύτερης και
τρίτης-τέταρτης διδακτικής ώρας.

·       
Συνεπεία της εργασίας των εκπαιδευτικών σε πολλές
σχολικές μονάδες μειωμένη δυνατότητα εδραίωσης της παρουσίας και της ταυτότητας
των εκπαιδευτικών στην εκάστοτε σχολική μονάδα και ως εκ τούτου απαξίωση τόσο
των ιδίων όσο και του μαθήματος το οποίο διδάσκουν.

·       
Αυξημένη δυσκολία προσέλευσης στον εργασιακό χώρο,
ειδικά όταν δεν είναι δυνατή -πράγμα που και ισχύει στην πλειοψηφία των
περιπτώσεων- η προσέγγιση των σχολικών μονάδων χωρίς την χρήση Ι.Χ. ή κάποιου
μέσου μαζικής μεταφοράς, καθώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που είτε  οι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν δικό τους Ι.Χ.
(αν και έχει φτάσει να θεωρείται πλέον προαπαιτούμενο στην εκπαίδευση) είτε οι
περιοχές στις οποίες βρίσκονται τα διάφορα σχολεία που αποτελούν μία ομάδα
σχολείων δεν συνδέονται καθόλου συγκοινωνιακά, ή συνδέονται μερικώς ή ακόμα
έμμεσα, δηλ. μέσω ενός κεντρικού σταθμού (π.χ. Παγκράτι-Ζωγράφου μέσω
Συντάγματος). Όταν λοιπόν δεν είναι για τους παραπάνω λόγους εφικτή η έγκαιρη
μετάβαση από την μία σχολική μονάδα στην άλλη οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται στην
μετακίνηση με ταξί.

·       
Αυξημένα έξοδα λόγω των συνεχών μετακινήσεων. Είναι
αποδεκτό ότι όλοι οι  εργαζόμενοι
επωμίζονται το κόστος της μετακίνησής τους, ταυτόχρονα όμως και ότι υπάρχει
τεράστια διαφορά μεταξύ της υποχρέωσης για μία
μετακίνηση με σκοπό την προσέλευση στον εργασιακό χώρο και της υποχρέωσης
για πολλαπλές μετακινήσεις εντός της ίδιας μέρας και μάλιστα σε διαφορετικές
περιοχές, εκ των οποίων η κάθε μια παρουσιάζει τις δικές της ιδιαιτερότητες
(π.χ. περιοχή εντός/εκτός δακτυλίου, περιοχή με συχνή ή λιγότερη συχνή
συγκοινωνιακή σύνδεση, ευκολία/δυσκολία στην ανεύρεση θέσης στάθμευσης, περιοχή
στην οποία είθισται να λαμβάνουν χώρα απεργίες, διαδηλώσεις κλπ.)

·       
Αυξημένος κίνδυνος για την πρόκληση ατυχημάτων κατά
την προσέλευση/μετακίνηση στον χώρο εργασίας τα οποία είναι και θα πρέπει να
αντιμετωπίζονται ως ατυχήματα εν ώρα εργασίας και συνεπάγονται την καταβολή
αποζημιώσεων.

 

Ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι περιοχές ευθύνης
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας με άμεση επίπτωση στους εκπαιδευτικούς
των ειδικοτήτων ΠΕ07 και ΠΕ05

Θεωρούμε ότι η με
ρεαλιστικό τρόπο προσέγγιση και αντιμετώπιση του θεσμού της διδασκαλίας της Β’
Ξένη Γλώσσας συνεπάγεται και την προσμέτρηση όλων εκείνων των παραγόντων που
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την εφαρμογή της. Έτσι δεν θα πρέπει να παραγνωρίζονται
οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι περιοχές ευθύνης της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας με άμεση επίπτωση στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων
ΠΕ07 και ΠΕ05 για την αντιμετώπιση των οποίων ακολουθούν παρακάτω συγκεκριμένες
προτάσεις από μεριάς της Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης.  Στις ιδιαιτερότητες
συγκαταλέγεται ουσιαστικά μια σειρά «τεχνικών» δυσκολιών, οι οποίες μπορούν να
συνοψιστούν επιγραμματικά ως ακολούθως:

·       
Ύπαρξη πολλών περιοχών ευρισκόμενων μέσα στον
λεγόμενο «δακτύλιο», γεγονός που δεν επιτρέπει την χρήση Ι.Χ. από μεριάς των
εκπαιδευτικών που έχουν στην κατοχή τους αυτοκίνητο σε καθημερινή βάση. Επίσης
η εξ αυτού απορρέουσα δυσκολία μετακίνησης εντός μιας ημέρας  σε περίπτωση που μια ομάδα σχολείων
αποτελείται από σχολεία ευρισκόμενα εντός και εκτός δακτυλίου.

·       
Η σε πολλές περιοχές δυσκολία έως και παντελής
αδυναμία στην εύρεση θέσεων στάθμευσης με αποτέλεσμα είτε να καθίσταται η χρήση
Ι.Χ. ακόμα και σε αυτούς που το διαθέτουν, είτε να εξαναγκάζονται στην δαπανηρή
λύση της ανεύρεσης θέσεων στάθμευσης.

·       
Η ήδη αναφερθείσα έλλειψη άμεσης συγκοινωνιακής
σύνδεσης πολλών -συχνά γειτονικών- περιοχών μεταξύ τους, στις οποίες όμως
βρίσκονται σχολεία, τα οποία αποτελούν μια ομάδα σχολείων (π.χ. Παγκράτι-Νέος
Κόσμος, Κολωνάκι-Αμπελόκηποι κλπ.) με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί προκειμένου
να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους να καταφεύγουν στην δαπανηρή λύση της
χρήσης ταξί.

·       
Η λόγω της –ειδικά στον κέντρο των Αθηνών-
αυξημένης κίνησης αδυναμία για έγκαιρη μετάβαση –και δη με συγκοινωνία- από
σχολική μονάδα σε σχολική μονάδα εντός της ίδιας ημέρας.

·       
Η ύπαρξη πολλών και συχνών απεργιών, διαδηλώσεων
κλπ. οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο κέντρο των Αθηνών, τα τελευταία μάλιστα
χρόνια σχεδόν σε καθημερινή βάση και έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία μετάβασης
στον χώρο εργασίας είτε γιατί το κέντρο είναι κλειστό, είτε γιατί απεργούν τα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Θα θέλαμε στο
σημείο αυτό να τονίσουμε ότι σαφώς και η Υπηρεσία δεν φέρει ευθύνη για την
ύπαρξη αυτών των αντικειμενικών προβλημάτων, τα οποία επηρεάζουν άλλωστε -όπως
ήδη αναφέρθηκε- όλους τους εργαζόμενους και μη πολίτες των Αθηνών, δεν μπορούμε
ωστόσο να παραγνωρίσουμε ότι αποτελούν 
μια σοβαρή τροχοπέδη στην διεκπεραίωση των καθηκόντων των εκπαιδευτικών
Γερμανικής και Γαλλικής Γλώσσας με τους όρους που ισχύουν σήμερα.

 

Προβλήματα που παρουσιάστηκαν στους μεταταχθέντες
καθηγητές ειδικοτήτων, στη λειτουργία των σχολείων καθώς και στην ίδια την
υπηρεσία κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014

Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους
2013-2014 παρουσιάστηκαν -για τους λόγους που ήδη επισημάνθηκαν- πολλά και
σημαντικά προβλήματα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Α’ Αθήνας, τα οποία μπορούν να
συνοψιστούν εν συντομία στα παρακάτω σημεία:

·       
Οι καταρχήν 15 μεταταχθέντες καθηγητές Γερμανικών κλήθηκαν να κάνουν την
πρώτη δήλωση προσωρινής τοποθέτησης με βάση 8 μόνο ομάδες σχολείων, οι δε 19
μεταταχθέντες καθηγητές Γαλλικής με βάση 53 ομάδες. Το αποτέλεσμα ήταν να μην
τοποθετηθούν οι μισοί καθηγητές Γερμανικών, ενώ τόσο στην περίπτωση των ομάδων
Γερμανικής Γλώσσας όσο και στην περίπτωση των ομάδων Γαλλικής Γλώσσας υπήρχαν σημαντικά
λάθη ως προς τον πραγματικό αριθμό των ωρών που αντιστοιχούσαν στα εκάστοτε
σχολεία ή και ακόμα πλήρης αναντιστοιχία.

·       
Συνεπεία των παραπάνω συντάχθηκαν από την Διεύθυνση νέες
επικαιροποιημένες ομάδες σχολείων και  οι
μεταταχθέντες εκπαιδευτικοί και των δύο κλάδων 
κλήθηκαν στις 25.09.2014 να δηλώσουν εκ νέου προτιμήσεις τοποθέτησης.
Και αυτήν την φορά όμως παρατηρήθηκαν αρκετά και σημαντικά λάθη κυρίως στις
ομάδες των καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας με αποτέλεσμα ακολουθήσει την 01.11.2013
και τρίτη πρόσκληση, απευθυνόμενη αυτήν την φορά μόνο στους καθηγητές του  κλάδου ΠΕ05, πολλοί εκ των οποίων είχαν
υποβάλλει ενστάσεις για τα ως άνω αναφερόμενα λάθη.

·       
Οι πολλαπλές τοποθετήσεις είχαν όπως είναι φυσικό πολλές «παρενέργειες»
στις οποίες συγκαταλέγονται όχι μόνο η σημαντικότατη ταλαιπωρία των
εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ07 και ΠΕ05 αλλά βεβαίως και σειρά άλλων
«παράπλευρων απωλειών» όπως σημαντικότατη καθυστέρηση στην έναρξη των
μαθημάτων, απίστευτη δυσκολία στην κατάρτιση των προγραμμάτων, εκνευρισμός
-δικαιολογημένος- των Διευθυντών και Διευθυντριών των εκάστοτε σχολικών μονάδων
αποδέκτες του οποίου γίνονταν σε αρκετές περιπτώσεις οι μόνοι μη υπεύθυνοι και
ταυτόχρονα καταταλαιπωρημένοι εκπαιδευτικοί Γερμανικών και Γαλλικών και άλλα
πολλά.

·       
Ιδιαίτερη επιβάρυνση ειδικά των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ07, οι οποίοι
επωμίστηκαν στην πλειοψηφία τους έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό σχολείων (μέχρι
και 7) με ταυτόχρονη εξάντληση του υποχρεωτικού ωραρίου των 24 ωρών την ίδια
στιγμή που υπήρχαν καθηγητές με σαφώς λιγότερα σχολεία (όπως είναι και το ορθό)
και σημαντικά λιγότερες ώρες (π.χ. κατ’ ανώτερο 14 διδακτικές ώρες).

·       
Καταστρατήγηση του υφιστάμενου νόμου που ορίζει τον ανώτερο αριθμό
σχολείων στα πέντε, μέσω της αθρόας τοποθέτησης μέχρι και σε επτά σχολικές
μονάδες.

·       
Παντελής απουσία παράλληλης τοποθέτησης καθηγητών των κλάδων ΠΕ07 και
ΠΕ05 με αποτέλεσμα τόσο την «εμπλοκή» ενός εξαιρετικά μεγάλου αριθμού σχολείων
όσο την αύξηση του βαθμού δυσκολίας στην κατάρτιση των  προγραμμάτων των σχολείων αυτών.

·                   
Την ίδια στιγμή που υπήρχε η σημαντική  επιβάρυνση των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών
ΠΕ07 και ΠΕ05 μεγάλος αριθμός των συναδέλφων τους στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
δεν συμπλήρωνε ωράριο με αποτέλεσμα να διατεθεί ως είθισται στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση με σκοπό την συμπλήρωση ωραρίου. Λόγω όμως της έλλειψης συντονισμού των
δύο υπηρεσιών μεταξύ τους δεν κατέστη 
δυνατή  η τοποθέτηση των
διατιθέμενων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Α’ Αθήνας με αποτέλεσμα
η εν λόγω Υπηρεσία να τους «στείλει» πίσω στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Α’
Αθήνας.

 

 Προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία του θεσμού
της διδασκαλίας της Β’ Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Α’ Αθήνας

Λαμβάνοντας υπόψη
τόσο τις ιδιαιτερότητες των κλάδων ΠΕ07 και ΠΕ05, τις  «τεχνικές» δυσκολίες που παρουσιάζουν οι
περισσότερες περιοχές ευθύνης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας αλλά και
την πικρά μεν, πολύτιμη δε εμπειρία από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του θεσμού
της διδασκαλίας της Β’ Ξένης Γλώσσας τη παρουσία «μόνιμων» εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση Α’ Αθήνας όπως αυτές καταγράφηκαν ενδεικτικά παραπάνω, θα πρέπει να
λαμβάνεται καταρχήν μέριμνα ώστε η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών να γίνεται με
γνώμονα την λειτουργικότητα του όλου εγχειρήματος. Έτσι λοιπόν προτείνονται τα
εξής:

·       
Επιδίωξη της τοποθέτησης των εκπαιδευτικών ΠΕ07 και
ΠΕ05 με σκοπό την συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου σε όσο το δυνατόν
λιγότερες σχολικές μονάδες αξιοποιώντας και τις δυνατότητες που παρέχουν οι υφιστάμενες
διατάξεις νόμων (π.χ. το άρθρο 25 του νόμου 4203/2013), ενώ θα ήταν σκόπιμο να
μην επιδιώκεται η εξάντληση του υποχρεωτικού ωραρίου των 24 ωρών από τους
εκπαιδευτικούς ειδικά δε όταν ο αριθμός των σχολικών μονάδων στις οποίες αυτοί
τοποθετούνται υπερβαίνει  τις τέσσερις. Κάτι τέτοιο είναι ουσιαστικά απαραίτητο
προκειμένου να υπάρχει ένα έστω μικρό περιθώριο ωρών αφενός μεν  για να είναι εφικτή χρονικά η πραγματοποίηση
των μετακινήσεων των εκπαιδευτικών ΠΕ07 και ΠΕ05 λαμβάνοντας υπόψη και τους
περιορισμούς που αναφέρθηκαν παραπάνω (ύπαρξη συνεχόμενων διδακτικών ωρών) και
αφετέρου για να μην υπάρχει σημαντική αύξηση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

·       
Σε σχέση με το παραπάνω σημείο θα θέλαμε να
επισημάνουμε ότι σύμφωνα και με την εμπειρία των προηγούμενων ετών θα
ακολουθήσει το επόμενο διάστημα -πέραν των αποσπάσεων που ανακοινώθηκαν χθες- και
η διάθεση εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων ΠΕ07 και ΠΕ05 από τη Δευτεροβάθμια στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Α’ Αθήνας, πράγμα που επίσης συνηγορεί σε μια «λογική»
κατανομή του διδακτικού ωραρίου.

·       
Η κατανομή αυτή προτείνεται ούτως ή άλλως με
δεδομένο το ότι παρατηρείται και φέτος το φαινόμενο της ύπαρξης σημαντικής
ανακατανομής στις ομάδες σχολείων, με αποτέλεσμα οι ώρες που αυτές δίνουν να
ξεκινούν από τις 14 και να φτάνουν έως και τις 24, ενώ θα ήταν για λόγους
λειτουργικότητας προσφορότερο αν επιδιώκονταν ευθύς εξαρχής η συγκρότηση ομάδων
με ίδιο αριθμό ωρών (π.χ. 18) που θα βοηθούσε τόσο στην συγκρότηση μικρότερων
ομάδων σχολείων (λιγότερες μετακινήσεις, περιοχές κλπ.) όσο και στην κατάρτιση
προγραμμάτων, ενώ θα είναι δυνατή σε κάθε περίπτωση η εκ των υστέρων συμπλήρωση
ωραρίου με άλλες δραστηριότητες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο.

·       
Θα πρέπει να δίδεται κατά την κατάρτιση των
εκάστοτε ομάδων σχολείων μεγάλη προσοχή τόσο σε σχέση με τον πραγματικό αριθμό
ωρών που αντιστοιχούν στα εκάστοτε σχολεία, όσο και σε σχέση με τα υπάρχοντα
παράλληλα τμήματα γερμανικής και γαλλικής γλώσσας καθώς παρατηρούνται αφενός
μεν αρκετά λάθη σε σχέση με τον πραγματικό αριθμό των ωρών που δίνουν τα
σχολεία και αφετέρου μη αναφορά των σχολείων που έχουν παράλληλα τμήματα είτε της
μίας ή της άλλης γλώσσας.

·       
Αναγκαία προϋπόθεση για την κατάρτιση προγράμματος
είναι να δίδεται και για την Β’ Ξένη Γλώσσα η δυνατότητα για την πραγματοποίηση
και συνεχόμενου δίωρου, καθώς κάθε δίωρο που «σπάει» συνεπάγεται σημαντική
επιβάρυνση σε σχέση με τις μετακινήσεις των εκπαιδευτικών ΠΕ07 και ΠΕ05  αλλά και σε σχέση με την κατάρτιση των
προγραμμάτων των σχολείων.

·       
Ένας επιπλέον παράγοντας  καθοριστικής σημασίας για την λειτουργικότητα
του θεσμού της παράλληλης διδασκαλίας της Β’ Ξένης Γλώσσας είναι και η –στο
μέτρο του δυνατού- παράλληλη τοποθέτηση εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων ΠΕ07 και
ΠΕΟ5 στις ίδιες ή έστω παρεμφερείς ομάδες σχολείων.

·       
Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους παράγοντες που
αναφέρθηκαν   παραπάνω σε σχέση με τις
ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι περιοχές ευθύνης της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας καθώς και όλους τους υπόλοιπους υφιστάμενους περιορισμούς
θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε οι ομάδες σχολείων που
δημιουργούνται να βρίσκονται αυστηρά στην ίδια περιοχή. Καθώς και φέτος
παρατηρείται το φαινόμενο της δημιουργίας ομάδων σχολείων αποτελούμενων από
σχολεία τα οποία βρίσκονται σε πολλές και διαφορετικές περιοχές παραθέτουμε
ενδεικτικά κάποια παραδείγματα από τις ομάδες σχολείων Γερμανικής Γλώσσας: Παράδειγμα
1ο: Ενώ η 18η ομάδα αποτελείται από σχολεία του Νέου
Κόσμου κάτι που είναι απολύτως λογικό «συνδυάζεται» με το 4ο Δημοτικό
Σχολείο Αθηνών, το οποίο βρίσκεται στο Παγκράτι και μάλιστα στα σύνορα προς
Καισαριανή με αποτέλεσμα να υφίσταται αφενός μεν μια σημαντική χιλιομετρική
απόσταση σε σχέση με τα υπόλοιπα σχολεία αλλά και απουσία συγκοινωνιακής
σύνδεσης. Προκειμένου να πληρούνται οι παραπάνω αναλυθέντες όροι της
λειτουργικότητας θα έπρεπε το 4ο Δημοτικό Σχολείο να συνδυάζεται -όπως
άλλωστε έγινε και το σχολικό έτος 2013-2014- με τα λοιπά σχολεία του κέντρου
του Παγκρατίου με τα οποία βρίσκεται σε απόσταση «αναπνοής», δηλ. το 1ο
Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (απόσταση 5 λεπτών με τα πόδια), το 2ο (απόσταση
8 λεπτών με τα πόδια) και στην συνέχεια είτε με λοιπά σχολεία του
Παγκρατίου προς την περιοχή του 1ου Νεκροταφείου (3ο, 13ο
Δημοτικό) ή ακόμα καλύτερα με σχολεία της περιοχής Κολωνακίου, όπως π.χ. το 15ο
στο Κολωνάκι, το οποίο είναι σχολείο της 14ης ομάδας ή σχολεία της
περιοχής Χίλτον/Κάραβελ. 2ο Παράδειγμα: Τα σχολεία της 14η
ομάδας αποτελούνται από σχολεία της περιοχής Λυκαβηττού (14ο Δημοτικό
Αθηνών) και Κολωνακίου (15ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών) που επίσης  «συνδυάζονται» ατυχώς με σχολεία της περιοχής
Αμπελοκήπων και Ιλισίων. Παράδειγμα 3ο : Η 19η ομάδα
αποτελείται επίσης από σχολεία Παγκρατίου (13ο Αθηνών) και Νέου
Κόσμου. Το 13ο όμως συνδυάζεται ιδανικά με το 3ο Δημοτικό
Σχολείο Αθηνών από το οποίο και απέχει μόλις πέντε λεπτά τα πόδια, όπως και με
το 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (περίπου 8 λεπτά με τα πόδια) και 90ο
Δημοτικό Σχολείο (περίπου 10 λεπτά με τα πόδια). 4ο Παράδειγμα: Η 16ο
ομάδα αποτελείται από σχολεία διαφορετικών μεταξύ τους περιοχών, οι οποίες
αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα των «δυσκολιών» που παρουσιάζει το (ιστορικό)
κέντρο των Αθηνών. Έτσι έχουμε σχολεία των Κάτω και Άνω Πετραλώνων (137ο
και 73ο) να συνδυάζονται με σχολεία της Περιοχής Μακρυγιάννη,
Θησείου και Πλάκας, συνδυασμός αρκετά δύσκολος τόσο από άποψη συγκοινωνίας,
δακτυλίου και υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης όσο και από άποψης προσβασιμότητας
σε αυτά με τα πόδια.

·       
Καθώς η διαδικασία των τοποθετήσεων βρίσκεται εν
εξελίξει και με δεδομένη την απόσπαση 13 εκπαιδευτικών ΠΕ07 (Γερμανικής) και 14
εκπαιδευτικών ΠΕ05 (Γαλλικής) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Α’ Αθήνας θα θέλαμε
να επιστήσουμε την προσοχή στην τήρηση της προτεραιότητας που έχουν οι
μεταταχθέντες και ως εκ τούτου ανήκοντες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Α’ Αθήνας
Εκπαιδευτικοί.

 

Είμαστε στη διάθεσή
σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση/πληροφορία.

 

                                Με εκτίμηση

                 Για το Διοικητικό
Συμβούλιο

 

         Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     
Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΙΛΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΜΠΕΤΙΝΑ ΑΛΒΙΝΑ                      
ΓΚΡΙΤΖΑΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

Υ.Γ.: Για την
καλύτερη ενημέρωσή σας σχετικά με τις ενέργειες της Ένωσής μας σε σχέση με όλα
τα παραπάνω, μπορείτε να μεταβείτε στον σύνδεσμο http://www.deutsch.gr/data.php?cat=8332_52137
και συγκεκριμένα  στα παρακάτω υπομνήματα
με τίτλο:

1.       03.04.2014: Επιστημονικές Ενώσεις Γερμανικής-Γαλλικής:
Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην ίδρυση οργανικών θέσεων στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση. Υπόμνημα στον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Κ.
Αρβανιτόπουλο.

2.       06.08.2014: Επιστημονικές Ενώσεις Γερμανικής-Γαλλικής:
Υπόμνημα προς την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Οι προτάσεις των
επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας για το
Δημοτικό, το Γυμνάσιο, το Λύκειο και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.