Επικαιρότητα

 

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019 για προσλήψεις αναπληρωτών και διορισμούς μονίμων

06.08.2020 Εκδόθηκαν οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/24-12-2019 και ΦΕΚ 5/26-2-20 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης.

Για τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες ΠΕ07 Γερμανικής (περιλαμβάνουν 1711 εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων 113 κατέχουν και δεύτερο πτυχίο) πατήστε εδώ

04.03.2020 Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/24-12-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, υποβλήθηκαν συνολικά 116.251 αιτήσεις. Στον κλάδο των Γερμανικών (ΠΕ07) ο αριθμός των αιτήσεων ανήλθε στις 1.851

24.12.2019 Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ της προκήρυξης ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019 για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ 2008

31.07.2009 Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για τον κλάδο ΠΕ07. 987 εκπαιδευτικοί Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07) είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού.

ΠΕ07: Πίνακας διοριστέων ΑΣΕΠ 2008

ΠΕ07: Πίνακας επιτυχόντων ΑΣΕΠ 2008

01.02.2009 Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ΑΣΕΠ στο διαγωνισμό προσήλθε το 91 % των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, διαμορφώνοντας την αναλογία θέσεων/συμμετεχόντων στο 1:10. Συγκεκριμένα από τους 1579 συναδέλφους που υπέβαλλαν αίτηση συμμετοχής προσήλθαν 1437.
(Προκήρυξη 3Π/2008)

25.08.2008 ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΣΕΠ 2008
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπ.Ε.Π.Θ. κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκου Λέγκα καθορίζονται 5.072 θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα πληρωθούν με το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για τα σχολικά έτη 2009-2010 και 2010-2011.
Σε σχέση με την προηγούμενη ανακοίνωση της 25/06/08 οι συνολικές θέσεις μειώνονται κατά 658.
Στους ξενόγλωσσους κλάδους παραμένει σταθερός ο αριθμός στους κλάδους ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ34, αλλά μειώνεται ο αριθμός των θέσεων του κλάδου ΠΕ06.

ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας
Για το 60% των θέσεων (ΑΣΕΠ): 228
Για το 40% των θέσεων (Προϋπηρεσία): 152
ΣΥΝΟΛΟ: 380

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΠΘ (τελικός αριθμός θέσεων ΑΣΕΠ 2008)

25.06.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ
Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανακοινώνεται ο αριθμός των θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, που προκηρύσσονται για την κατάρτιση των πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών κατά τα σχολικά έτη 2009-2010 και 2010-2011 για την κάλυψη θέσεων, οι οποίες αντιστοιχούν στο ποσοστό 60% του συνόλου των οργανικών θέσεων. Ο αριθμός των θέσεων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι 3.120 και για την Δευτεροβάθμια 2.610. Το σύνολο των θέσεων για την Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι 5.730.

Οι θέσεις ΑΣΕΠ 2008 στους ξενόγλωσσους κλάδους κατανέμονται ως εξής:

ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας 144
ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας 264
ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας 144
ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας 9
Η ανακοίνωση του ΥΠΕΠΘ

Η Επιτροπή Ερευνών της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. ανακοινώνει τα αναλυτικά στοιχεία των διορισμών της επόμενης διετίας:

ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας
Για το 60% των θέσεων (ΑΣΕΠ): 144
Για το 40% των θέσεων (Προϋπηρεσία): 96
ΣΥΝΟΛΟ: 240

ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας
Για το 60% των θέσεων (ΑΣΕΠ): 264
Για το 40% των θέσεων (Προϋπηρεσία): 176
ΣΥΝΟΛΟ: 440

ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας
Για το 60% των θέσεων (ΑΣΕΠ): 144
Για το 40% των θέσεων (Προϋπηρεσία): 96
ΣΥΝΟΛΟ: 240

ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας
Για το 60% των θέσεων (ΑΣΕΠ): 9
Για το 40% των θέσεων (Προϋπηρεσία): 6
ΣΥΝΟΛΟ: 15