Επείγουσες διευκρινίσεις για τους καθηγητές Γερμανικής Γλώσσας!

Η ανακοίνωση σε Word για εκτύπωση

Οι συνάδελφοι καθηγητές Γερμανικής Γλώσσας που βρίσκονται τοποθετημένοι στα Γυμνάσια της χώρας θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα σχετικά με τη μεταφορά των σχολικών βιβλίων από τις αποθήκες και τη διανομή τους στους μαθητές τα εξής:

– καινούργια βιβλία παίρνει ΜΟΝΟ η Α’ και η Γ’ τάξη!
– ο πρώτος τόμος του βιβλίου Γερμανικών προορίζεται για την Α’ τάξη και θα διδαχθεί για δύο χρονιές,
– ο δεύτερος τόμος του βιβλίου Γερμανικών προορίζεται για την Γ’ τάξη και όχι για τη Β’ Γυμνασίου όπως αναγράφεται στο εξώφυλλο!
– η Β´ Γυμνασίου συνεχίζει κανονικά τον πρώτο τόμο στο σημείο που έμεινε το Μάιο σύμφωνα με το βιβλίο ύλης της περασμένης χρονιάς.
– ηχητικό υλικό (CD) και βιβλία καθηγητή του δεύτερου τόμου δεν έχουν φτάσει στις αποθήκες σύμφωνα με καταγγελίες συναδέλφων.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
Υπενθυμίζουμε ότι οι συνάδελφοι που είναι τοποθετημένοι σε Γενικά  Λύκεια μπορούν να διδάξουν ως μαθήματα Α´ Ανάθεσης εκτός από το μάθημα των Γερμανικών και τα μαθήματα: « Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και οι Ρίζες του» (Μάθημα Επιλογής της Α´ Λυκείου) και «Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Ιστορία και Κείμενα» (Μάθημα Επιλογής της Β´ Λυκείου). Δυνατότητα συμπλήρωσης ωραρίου προσφέρει και το μάθημα της Ιστορίας στην Α´ και Β´ Λυκείου, το οποίο αποτελεί για τον κλάδο μας μάθημα Β´ Ανάθεσης. 
Περισσότερα: Εγκύκλιοι για 2009-10


Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε.