Επανέρχεται η Ιστορία ως μάθημα Β´ ανάθεσης για τους ξενόγλωσσους κλάδους, αλλά μόνο στα Γυμνάσια (03.09.2014)

Έπειτα από τρίμηνο μαραθώνιο διαβουλεύσεων σχετικά με το θέμα των αναθέσεων
των μαθημάτων, που ξεκίνησε από την ανάληψη του Υπουργείου Παιδείας &
Θρησκευμάτων από τη νέα πολιτική ηγεσία υπό τον κ. Ανδρέα Λοβέρδο (Ιούνιος
2014), το Υ.ΠΑΙ.Θ προχώρησε σήμερα σε δύο θετικές αλλαγές που αφορούν τους ξενόγλωσσους
κλάδους:

α) Επανέρχεται, αλλά μόνο στο Γυμνάσιο, ως μάθημα Β´ ανάθεσης, το
μάθημα της Ιστορίας για τους κλάδους ΠΕ05 (Γαλλικής), ΠΕ06 (Αγγλικής), ΠΕ07
(Γερμανικής) και ΠΕ34 (Ιταλικής) Φιλολογίας

β) Στο Γενικό Λύκειο το μάθημα επιλογής «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός»
ορίζεται ως μάθημα Α´ ανάθεσης για τους κλάδους
ΠΕ05 (Γαλλικής),
ΠΕ06 (Αγγλικής), ΠΕ07 (Γερμανικής) Φιλολογίας, τροποποιώντας την  
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2143/Β´/5-8-2014) που το όριζε ως μάθημα Β´ ανάθεσης.

 

ΘΕΜΑ: Οδηγίες
για τις αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού και του
Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015

 

Μετά από σχετική εισήγηση του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 48/21-07-2014 Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε
τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τις αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του
Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου για
το σχ. έτος 2014-2015. Ειδικότερα:


ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

Α´ ΑΝΑΘΕΣΗ

 

Β´ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ιστορία

ΠΕ02, ΠΕ33

ΠΕ01,ΠΕ05,ΠΕ06,ΠΕ07,ΠΕ34,

ΠΕ10,ΠΕ13

Μαθηματικά

ΠΕ03

ΠΕ04,

ΠΕ19, ΠΕ20 (με βασικό πτυχίο Πληροφορικής)


ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ/

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ

ΠΕΔΙΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ

Α´ ΑΝΑΘΕΣΗ

B´
ΑΝΑΘΕΣΗ

Βιωματικές Δράσεις-

Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες – Project

 

Τοπική
Ιστορία

 

ΠΕ02

 

ΠΕ01

 

Περιβάλλον και
Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

(Π.Ε.Α.Α)

 

όλες οι
ειδικότητες, με εξαίρεση για το σχ. έτος 2014-2015 τους κλάδους ΠΕ02,ΠΕ03

και  ΠΕ04

 

 

 

Σχολικός
Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.)

Όλοι
οι καθηγητές ΠΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας. Προηγούνται με σειρά προτεραιότητας:

Α.
Εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού τίτλου

στη
Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Β.
Εκπαιδευτικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στη Συμβουλευτική και στον
Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Γ.
Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του ΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Δ.
Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού
επιπέδου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του
Υπουργείου Παιδείας χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.

Ε.
Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού

ειδικού
προγράμματος επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό
προσανατολισμό του Υπουργείου

Παιδείας
χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό προγράμματος κατάρτισης στην
τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού ΣΕΠ του Υπουργείου Παιδείας χρονικής
διάρκειας 660 ωρών.

ΣΤ.
Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού πεντάμηνου σεμιναρίου
επιμόρφωσης στελεχών στον ΣΕΠ.

Ζ.
Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια ΣΕΠ.

Η. Όλοι
οι καθηγητές ΠΕ
με εξαίρεση για το
σχ. έτος 2014-2015 τους κλάδους ΠΕ02,ΠΕ03 και ΠΕ04

 

Φύση και Άσκηση

ΠΕ11

 

Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης

όλες οι
ειδικότητες, με εξαίρεση για το σχ. έτος 2014-2015 τους κλάδους ΠΕ02,ΠΕ03

και  ΠΕ04

 

Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.)

όλες οι
ειδικότητες, με εξαίρεση για το σχ. έτος 2014-2015 τους κλάδους ΠΕ02,ΠΕ03

και  ΠΕ04

 
ΓΕΝΙΚΟ
ΛΥΚΕΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΤΑΞΕΙΣ

Α´ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β´ ΑΝΑΘΕΣΗ

 

Ιστορία

 

Α ´, Β´

ΠΕ02, ΠΕ33

ΠΕ10,ΠΕ13

Ελληνικός και
Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

 

 

Α ´

ΠΕ02,ΠΕ08,ΠΕ33

ΠΕ10, ΠΕ13,

ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07

 

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία,
Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

 

Α´ , Β´

ΠΕ09,ΠΕ10,ΠΕ13

ΠΕ02

Φιλοσοφία

 

Β´

ΠΕ02,ΠΕ33

ΠΕ01

Εισαγωγή στις Αρχές
της Επιστήμης των Η/Υ

Β´

ΠΕ19, ΠΕ20

 

Βασικές Αρχές
Κοινωνικών Επιστημών

(Κοινωνιολογία,
Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη)

Β´

(ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ)

ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ

ΤΑΞΕΙΣ

Α´ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β´ ΑΝΑΘΕΣΗ

Αρχές Αγροτικής
Παραγωγής

Α´

ΠΕ14.04 ΠΕ18(12,13,14,15,16

17,30)

 

Εισαγωγή στις Αρχές
της Επιστήμης των Η/Υ

Β´

ΠΕ19, ΠΕ20

 

 

Για τις ανωτέρω αναθέσεις θα εκδοθεί
Υπουργική Απόφαση.

Ό,τι δεν ορίζεται διαφορετικά από την
παρούσα συνεχίζει να ισχύει.   

Ο
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Οδηγίες για τις αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015

deutschfile1_38057b394593780af8210237e229edea_7018.doc

Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β´ και Γ´ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β´, Γ´ και Δ´ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

deutschfile2_38057b394593780af8210237e229edea_4701.doc