Έντυπο συναίνεσης γονέων για τον 1ο πανελλήνιο διαγωνισμό της ΠΕΚΑΓΕΠΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας επισυνάπτουμε το έντυπο συναίνεσης γονέων, το οποίο θα χρειαστείτε για τον 1ο πανελλήνιο διαγωνισμό δημιουργίας αφίσας της ΠΕΚΑΓΕΠΕ. Σημαντική υπενθύμιση: ο διαγωνισμός διεξάγεται έως τη 01.04.2004!

ΈΝΤΥΠΟ ΓΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ KINDER KREATIV