ΕΛΜΕ Χανίων: Καταστρατήγηση της παράλληλης διδασκαλίας της Β´ Ξένης Γλώσσας

Με αφορμή καταγγελία από συνάδελφο για τον τρόπο χωρισμού των τμημάτων στο σχολείο της, το ΔΣ της ΕΛΜΕ Χανίων διαπιστώνει ότι σε κάποια Γυμνάσια του Νομού οι Διευθυντές/ντριες επικαλούμενοι λόγους λειτουργίας του σχολείου καταστρατηγούν την παράλληλη διδασκαλία της β´ ξένης γλώσσας, χωρίζοντας τα τμήματα γενικής παιδείας με βάση τη β´ ξένη γλώσσα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παραβιάζονται βασικές αρχές της παιδαγωγικής (δηλ. γίνεται επιλεκτικός και όχι αλφαβητικός χωρισμός των τμημάτων) αλλά και ο σχετικός νόμος, που προβλέπει ο χωρισμός να γίνεται με αλφαβητική σειρά. Επίσης, η μη εφαρμογή της παραπάνω διάταξης είναι ένας ακόμη τρόπος δημιουργίας πλασματικά «υπεράριθμων», ώστε αρκετοί συνάδελφοι να μένουν έκθετοι στο πρόγραμμα και να αναγκάζονται να συμπληρώνουν σε άλλα σχολεία.

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Χανίων θεωρεί ότι στοιχειώδεις παιδαγωγικοί λόγοι αλλά και λόγοι προστασίας του κλάδου από την εμφάνιση πλασματικών «πλεονασμάτων» επιβάλλουν να εφαρμοστεί η παράλληλη διδασκαλία της β´ ξένης γλώσσας στα Γυμνάσια.