Έκδοση αποτελεσμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξετάσεων Μαΐου 2014 (30.07.2014)

Από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα αποτελέσματα για τις εξετάσεις του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, των γλωσσών: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής,
Ιταλικής και Ισπανικής για τα επίπεδα :
α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση»
και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (
test), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική Ιταλική και
Ισπανική
β) Β (Β1 «μέτρια
γνώση», Β2 «καλή γνώση»)
σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (
test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και
Ισπανική και
γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία
διαβαθμισμένη δοκιμασία (
test) στις
γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική,
Ιταλική και Ισπανική
, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 11 Μαΐου 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα
αποτελέσματα από :

1) το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα:

http://kpgresults.minedu.gov.gr

 Στην παραπάνω
ιστοσελίδα αναρτώνται οι καταστάσεις με την αναλυτική βαθμολογία ανά ενότητα
καθώς και τη συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου. Οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν
πρόσβαση με τη χρήση του κωδικού τους, που αναγράφεται στη καρτέλα υποψηφίου
καθώς και τουλάχιστον τους τρεις αρχικούς χαρακτήρες του επωνύμου τους.

2) τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου είχαν
υποβληθεί οι αιτήσεις των υποψηφίων (το τηλέφωνο της κάθε υπηρεσίας αναγράφεται
στο Δελτίο Εξεταζομένου).

        
επιτυχόντες αναμένεται ότι θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους
από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου είχαν υποβάλει την αίτηση
συμμετοχής στις εξετάσεις, εντός διμήνου, έχοντας μαζί τους το δελτίο
εξεταζομένου ή το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.